קניון הראל החדש. הדמיה: אדריכל אבי בן גור

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים שבמינהל התכנון, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה להפקיד תוכנית להתחדשות קניון הראל במבשרת ציון.

התוכנית מציעה את שינוי הייעוד של המתחם המשמש כיום רק עבור מסחר, למתחם מעורב שימושים- מסחר, תעסוקה, מגורים ומבני ציבור. זאת, באמצעות תוספת אגף צמוד לחלק הצפון-מערבי של מבנה הקניון הקיים.

במסגרת התוכנית מוצעים כ-8,000 מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה וכן 1,000 מ"ר נוספים בהם יוקמו כ-30 דירות קטנות של עד 45 מ"ר. המבנה החדש כולל חמש קומות, כשבקומת הקרקע שטחי מסחר, מעל שטחי תעסוקה ובקומות האחרונות מגורים. בנוסף, קבעה הוועדה כי 500 מ"ר יוקצו עבור מבני ציבור בקומת הקרקע.

עוד במסגרת התוכנית, שדרוג ושיפור רחבת הכניסה לקניון ביחס אל הרחוב ויצירת שדרה עירונית הכוללת נטיעות עצים ושבילי הליכה באופן המאפשר את רציפות ציר ההליכה לאורך שדרות הראל.

קניון הראל החדש. הדמיה: אדריכל אבי בן גור

הוועדה בהחלטתה ציינה כי הגדלת שטחי הבנייה כפי שמציעה התוכנית, עתידה לייצר עירוב שימושים מגוון, שיפור במרחב הכניסה לקניון וכן העברת החניות אל תת הקרקע. זאת, בניגוד למצב כיום, בו חזית הקניון מנותקת מהרחוב. התכנית הינה ביוזמת חברת מליסרון בבעלות האחים עופר ונערכה ע"י אדריכל אבי בן גור.

מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-באבאי, ציינה כי: "התוכנית תואמת את תוכנית המתאר ליישוב מבשרת ציון שקבעה בין היתר כי יש לחזק את שדרות הראל באמצעות מסחר מלווה רחוב. התוכנית מציעה עירוב שימושים במיקום מרכזי, באופן שמאפשר תעסוקה, מסחר, שטח ציבורי, תוך מתן מענה ליחידות דיור קטנות אשר נמצאות במחסור ביישוב".