המבנה ברוממה.  דוגמא רעה לשוק הפרטי. צילום: יואב דודקביץ'

במינהל החינוך החרדי של העירייה (מנח"ח) חוו היטב את דברי הפסוק אודות 'פורץ גדר'. הפרויקט, בניצוחו של המינהל, לבניית 16 כיתות לימוד ושני גני ילדים ברחוב ראשון לציון ברוממה, נמצא חורג מתנאי ההיתר - וביצועו הוקפא. זאת בעקבות ערר שהוגש למחוזית על ידי ארגון 'ירושלים שקופה', ומספר תושבים שמתגוררים בסמוך למיזם. הם טענו כי במקום בוצעו עבודות לגידור שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) סמוך, כדי לנכס אותו באופן זה לתחום התוכנית, וישמש כחצר משחקים לגני הילדים ולכיתות תלמוד התורה החדשים - דבר שמנוגד להוראות התוכנית.

ערעורם אכן התקבל והוועדה הורתה לעצור את הבנייה עד להודעה חדשה, תוך שהיא מציינת מפורשות בהחלטתה כי "אין חולק כי חלקה זו לא נכללה בבקשה להיתר, ולא ברור כיצד נעשה שימוש בשטחה". יתרה מזאת, משמעות העניין היא שבלי השצ"פ הזה אין למוסד החינוכי הנבנה מספיק שטחים כדי לקבל את האישורים לפעול במקום.

על פי החלטת ועדת הערר יש לתקן את ההיתר, לכלול בנוסף גם את שטח השצ"פ, ולעשות כן תוך כדי פרסום מחדש לציבור שבו תובהר הכוונה לשנות את ייעוד  השצ"פ לטובת המוסד החרדי. לאחר הפרסומים, המחוזית תדון מחדש בהתנגדויות, ואף תשקול אלטרנטיבה  להסדרת חצר משחקים על גג המבנה החדש, במקום לתפוס את השטח המיועד כאמור, לכלל הציבור.

מהעירייה נמסר: "מדובר בפרויקט עירוני לו ניתן היתר להקמת בית ספר. לפרויקט זה בוטל ההיתר בשל החלטת וועדת הערר. בהתאם לכך, ניתנה היום הנחיה על הפסקת העבודות במקום, עד להמשך הדיונים וההחלטות בוועדות הרלוונטיות".