טענות לתוספת קומות מעבר למותר. מתחם הבנייה

תושבי עזרת ישראל זועקים לעזרה. הדיירים ברחוב הצר במרכז העיר סובלים מזה זמן רב מהפרוייקט במתחם מפא"י אותו מבצעת חברת 'אפריקה ישראל'. מדובר במגדל מגורים  שהולך ונבנה על רחוב יפו פינת ראול ולנברג. לאחרונה הם הגישו התנגדות לוועדה המקומית על הבקשה להוסיף עוד ארבע קומות למגדל, ובכך להגביה אותו לכדי 28 קומות, דבר הנוגד את מה שסוכם במקור.

עם זאת, התנגדותם איננה רק לגובה אלא גם לרוחב: הדיירים טוענים להפרת החלטתה של הוועדה המחוזית לפיה יישמר מרחק של שמונה מטרים לפחות בין המתחם החדש לרחוב הוותיק, כשבפועל  המרחק עומד על מטר וחצי בלבד וכי יש צורך  לפרק פיזית חלק מהחניון שהוקם כבר בכדי לשמור על המרחק שנקבע.  עוד הם מתלוננים כי בצמוד לבתיהם הוצב גנרטור ענק, וכשיופעל עם אכלוס המגדל, ייגרמו מטרדי רעש קשים ממנו, ולפיכך הם דורשים מהמקומית להורות על העברתו הרחק מהם.

יש לזכור כי למקרה זה קיים גם היבט ציבורי שכן מעבר לסכסוך השכיח בין דיירים ותיקים למיזם נדל"ן שעשוי לפגוע באיכות חייהם ובערך דירותיהם, מדובר גם ברחוב שנקבע כולו לשימור ועל ההבנות וההגבלות של הבנייה החדשה חתומים גם המועצה לשימור אתרים והחברה להגנת הטבע. 

גם נושא גובה הבנייה רגיש כשלעצמו, ועוד בגלגולים קודמים של מיזמי בנייה במקום התנהלו מאבקים ציבוריים ממושכים נגד תוכניות שדיברו בשעתו על 19 קומות בלבד. כבר אז שונו תוכניות הבנייה והגובה הונמך לתשע קומות בלבד, אלא שתוכניות אלו לא הגיעו לכדי מימוש. הפרוייקט הנוכחי, לפי תושבי עזרת ישראל, 'קבר' למעשה את הדירות הפונות מערבה ברחוב שהוגדר כאמור לשימור.

מגרש בית מפא"י עבר גלגולים תכנוניים רבים החל משנות השישים אז נמכר בניין המפלגה ההיסטורית לקבלן ששון לוי, ועד לפני כשנה כאשר חברת 'אפריקה מגורים' זכתה במכרז לרכישתו, עקב הליך פשיטת רגל של לוי, ועבורו שילמה 147 מיליון שקל. לפי התוכנית הנוכחית יוקמו במתחם מרכז מסחרי, מגדל מגורי יוקרה ובניין משרדים.

מגדל המגורים תוכנן במקור להיות בן 24 קומות המכילות 80 דירות בתמהיל רחב, החל מיחידות בנות שני חדרים ועד לפנטהאוזים מפוארים. שטחי המסחר יעמדו על 4000 מ"ר, ושמונה קומות מהמגדל יהיו מיועדות למשרדים. במקביל נמצא בשלבי בנייה מתקדמים פרויקט נוסף של 'אפריקה', ברחוב מונבז במגרש הרוסים, הכולל 100 יחידות דיור, מלון שיימכר למפעיל חיצוני ושטחי מסחר שיוצעו להשכרה.