הקו המוזהב (שלוחת המוזיאונים). הדמיה: תכנית אב לתחבורה

מתנגדים ראשונים לקו הזהוב של הרכבת הקלה בירושלים: משרד החוץ מתנגד למעבר הקו הזהוב של הרכבת הקלה, כך עולה ממסך שנשלח על ידי המשרד לגורמים בעיריית ירושלים.

במכתב שהגיע לידי מערכת מיינט ירושלים ציין גורם במשרד כי "תוואי הרכבת מתוכנן לעבור בצמוד לכניסה הרשמית הטקסית של משרד החוץ, הנמצאת בשדרות יואל זוסמן ואף להפקיע חלק מהמגרש לצורך מעבר הולכי רגל".

במכתב ציין הגורם כי ישנה חשיבות ביטחונית לשימור המצב כפי שהוא כיום: "מידי יום, שיירות כלי רכב של אורחים ומשלחות נכנסות לרחבת הטקס הפנימית, המתוכננת לאפשר כניסות ויציאות מהירות, בטוחות ומכובדות של אורחיה הרשמיים של מדינת ישאל. חלק מהשיירות עומדות בצמוד לשער הטקס, לפני ובמהלך שהות האורחים במשרד החוץ. משיקולי אבטחה, נדרשת גישה מהירה, רצופה ביציאה ובכניסה למתחם ולעיתים כניסה באופן שאינו מושך תשומת לב, לצורך מפגשים חסויים".

במסגרת תכנון הקו נפגשו נציגי משרד החוץ עם צוות התכנון העירוני, פגישה שלא הובילה לשינוי או פתרון העונה על צרכי המשרד. "משרד החוץ אינו מתנגד לחשיבות, לצורך ולתוואי רכבת קלה בשדרות האומה, אך עומד על כך שתכנון קו הרכבת מול שער הטקס למתחם משרד החוץ יבוצע באופן שיאפשר עריכת טקסים רשמיים של מדינת ישראל, וכן כניסת ויציאת שיירות רכביהם של אורחי הרשמיים של המדינה ומשלחותיהם, ללא הפרעה בטיחותית ואבטחתית", סיכם הגורם.

ההחלטה על הקמת הקו הזהוב, המכונה גם 'שלוחת המוזיאונים', משדרות רבין וימשיך עד למוזיאון ישראל, התקבלה בשנת 2013, על פי התוכנית הקו עתיד לחבר את קריית המוזיאונים ושער האשפות, על פי התכנון הקו עתיד להיפתח לנסיעה מסחרית כבר בשנת 2025 ועלות ההקמה נעמדת על סך חצי מיליארד שקלים.