הקו המוזהב (שלוחת המוזיאונים). הדמיה: תכנית אב לתחבורה

התנגדויות של משרד ראש הממשלה לקו הזהוב של הרכבת הקלה נדחו בוועדה המקומית, לתכנון ובנייה. ראש הוועדה, אליעזר ראוכברגר דחה גם את ההתנגדויות של משרד החוץ, בדרך לאישור התוואי התיירותי שיעבור בין השאר בין המוזיאונים, הכנסת וקרית הלאום.

במשרד ראש הממשלה טענו כי אישור התוואי התיירותי של הרכבת הקלה בסמוך למשכנם יביא להוצאות גדולות עבור מיגון המשרד ואבטחתו וכן תפקודו ייפגע. סמנכ"ל ביטחון וחירום במשרד רוה"מ, אלון חליווה, אמר כי מיקום תחנת הרכבת להעלאה ולהורדה של נוסעים קרוב מדי לכניסה למשרד ראש הממשלה ולפיכך התחנה תפגע באבטחתו, "שכן לא ניתן לייצר חיץ בין ריכוזי הקהל למשרד" ו"הגדלת כמות המשתמשים בסמוך למשרד עלולה לעורר קושי בזיהוי מפגעים פוטנציאליים".

למרות זאת דחתה כאמור הוועדה המקומית את מרבית ההתנגדויות של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ, למעט הדרישה להגדיל את החניון עבור אוטובוסים, כך שבמקום 52 חניות בתוכנית המקורית החניון יורחב ותכולתו תגיע ל־75 אוטובוסים. דרישה נוספת להגדיל את החניון לרכב פרטי נדחתה ומספר החניות יישאר 302, כפי שנדרש בתקן הרגיל.

משרד ראש הממשלה | צילום: חיים צח

עם זאת יש לציין כי התקבלו חלק מההתנגדויות של הנהלת משכן הכנסת.

לפי המתוכנן, הרכבת הקלה אמורה לעבור ברחוב זוסמן, בצמוד לכניסה המזרחית למשרד ראש הממשלה, כשכבר בימים אלה מתבצעות עבודות במתחם, ובסופן עתידה להיחסם הכניסה הקיימת לרכב מרחוב רופין. שלוחת 'הקו הזהוב' תעבור במוקדי תיירות ותרבות מרכזיים בעיר ותשמש גם כקו המוביל למשרדי הממשלה ולמוסדות הממשל.

עוד יעבור הקו ברחובות יצחק רבין, אליעזר קפלן, דרך רופין ושמואל סטפן וויז, והוא יחלוף על פני המשרדים בקריית הלאום, הספרייה הלאומית, בית המשפט העליון ומוזיאון ארצות המקרא.

מעבר לאישור של הוועדה המקומית,  התוואי עצמו, התוכנית כוללת גם הקמת חניון תת־קרקעי עבור כלי רכב פרטיים ועבור אוטובוסים ותכנון כיכר ציבורית בין מוזיאון ארצות המקרא, הקריה לארכיאולוגיה ותחנת הרכבת הקלה לצד מוזיאון ישראל.