המתחם הבנוי בהולילנד. צילום: שלומי כהן

איל המרכולים הירושלמי רמי לוי, ואיתו חברת נהור העוסקת בהשקעות בנדל"ן מטעם קואופרטיב התחבורה הציבורית דן - מציעים למכירה את המגרש שבבעלותם המשותפת במתחם הולילנד המפורסם. ברשות לוי השקעות רבות בנדל"ן, חלקו מסחרי וחלקו למגורים.

מדובר במגרש בהיקף של כעשרה דונמים שעליו אפשר לבנות כ־265 יחידות דיור. לוי ונהור מחזיקים בנכס בשותפות באמצעות חברת 'ספיר וברקת נדל"ן בע"מ'. החברה רכשה את המגרש בתחילת שנת 2010 תמורת 144.7 מיליון שקל. למגרש יש תוכנית מאושרת וזכויות בנייה להקמת ארבעה מגדלי מגורים שיצטרפו למתחם הולילנד הקיים, ועוד מבנה מסחרי בשטח של 1,600 מ"ר.

חודשים ספורים לאחר ביצוע העיסקה הגישו לוי ונהור בקשה לבית המשפט לביטולה עקב חשיפת פרשת הולילנד הידועה (שהם אינם קשורים אליה כלל), בטענה כי חקירת המשטרה על השחיתות במתחם הבנוי הסמוך למגרש שלהם תפגע בפעילות הנדל"ן ועלולה לעכב משמעותית את הבנייה במקום – כפי שאכן קרה. אולם בית המשפט דחה את בקשתם והשטח שרכשו נשאר בבעלותם.

רמי לוי. צילום: יואב דודקביץ'

כפי שחששו השותפים לחברה, בעקבות התפוצצות פרשת השחיתות המסועפת הוקפא המשך הבנייה במתחם כולו למשך כארבע שנים ולאחר מכן הליכי התכנון והאישור נפתחו מחדש בחלקם. עד היום טרם התחדשה הבנייה באף אחד מהמגרשים במקום, שבהם תוכננו להיבנות 1,160 יחידות דיור. עם זאת, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה ב־2017 תוכנית מתוקנת לחידוש הבנייה בהולילנד, שכללה צמצום מסוים של צפיפות הדיור והוספת שטחי ציבור. התוכנית החדשה נכנסה כבר לתוקף, אבל נכון להיום הבנייה במתחם עדיין מתעכבת.

עד כה נבנו בהולילנד 644 דירות בשמונה מגדלים. המגדל הגבוה ביותר מגיע לגובה של 31 קומות ושבעת הנוספים כוללים 17 קומות ומחוברים ביניהם בקומות העליונות.

חברת 'ספיר וברקת נדל"ן', המציעה את המגרש למכירה, היא שותפות שבה חברת נהור מחזיקה ב־60 אחוז ורמי לוי מחזיק בכ־40 האחוזים הנותרים. אחוז הנותרים, כך שלמעשה נהור היא בעלת השליטה. את ההצעות למכרז אפשר להגיש עד 25 במרץ.