אתר בנייה בעיר. צילום: יואב דודקביץ'

המזרח הפרוע: אחד לחמישה - זהו היחס בין שיעור המפקחים על עבירות הבנייה במערב העיר לשיעורם המצומצם במיוחד בחלקה המזרחי. 

נראה כי נושא הפיקוח על הבנייה במזרח העיר עדיין אינו זוכה למענה רציני מהעירייה. על פי נתונים שהגיעו לידינו, במזרח ירושלים מועסקים כיום חמישה פקחים ובמערבה 25. כל זאת אף שהסטטיסטיקה מצביעה על שכיחות גבוהה יותר של עבירות כאלה בנייה במזרח העיר. כך יוצא שעיקר העבירות נעשות במזרח העיר ועיקר הפיקוח נעשה במערבה. 

ברור שהרבה יותר נוח למפקח בנייה לעבוד במערב העיר, שכן העבודה במזרחה הרבה יותר קשה ומאתגרת, ודורשת תיאום עם כוחות הביטחון - אבל מה לעשות שהצרכים בשטח הפוכים. חבר המועצה יהונתן יוסף: "זה ממש אבסורד. על העירייה לגייס עוד תקציבים ותקנים לפיקוח ולהשקיע את מרב המאמצים והמשאבים היכן שמבצעים יותר עבירות בנייה. אם זו לא עצימת עין מכוונת של העירייה וניסיון להתעלם מאחת הבעיות הקשות בירושלים, אז יש כאן לכל הפחות ניתוק מהמציאות בשטח".

עם זאת העירייה מבצעת מפעם לפעם הריסות של בנייה לא חוקית - המפורסמת שבהן היתה בשבוע שעבר בצור באהר ועוררה מחאות גדולות של התושבים, שטוענים כי הבירוקרטיה ומצב רישום הקרקעות לא מאפשרים כמעט בפועל בנייה חוקית באזור. 

העירייה: "האכיפה מתבצעת בהתאם לצורך ולעניין, ללא העדפה לאזור זה או אחר. התהליך מתבצע באופן מקצועי, ענייני ורלוונטי, והחלטות מתקבלות בהתאם לחוק ולשיקולים המקצועיים"