קניון מלחה. "הטענות יתבררו בבית המשפט" | צילום: יואב דודקביץ'
אפליה או גבייה מופרזת? 
דרישת העירייה לתשלום היטלי תשתיות ותיעול עצומים, בהיקף של יותר משלושים מיליון שקל מקניון מלחה מקוממת את הנהלת המקום ואת הבעלים, קבוצת עזריאלי. לאחרונה הגיש הקניון לבית המשפט המחוזי בעיר תביעה מינהלת נגד העירייה בדרישה לבטל את הגבייה המופרזת בעיניהם.

נציגי הקניון מפרטים בכתב התביעה שורה ארוכה של טענות נגד דרישת התשלום הגבוהה. לטענתם, ההיטלים ניתנו בחלקם על פעולות שנעשו לפני שנים לא מעטות וכבר חלה עליהם התיישנות. כמו כן, לטענת הקניון העירייה השתהתה גם לאחרונה בהגשת הדרישה שלה. עוד נטען כי חלק לא מבוטל מעבודות התשתית והפיתוח שבהן מדובר נעשו בידי הקניון עצמו מתוקף חוק זר הישן.

בקניון מציינים עוד כי בעלי נכסים אחרים הגובלים בשטח הקניון ונמצאים על אותו תוואי של כבישים ופיתוח תשתיות לא קיבלו מהעירייה דרישה דומה. לפיכך נראה לדבריהם כי הקניון הוא הגוף היחיד שקיבל דרישת תשלום כזאת. לטענת קבוצת קניוני עזריאלי אף יש בידם אישור מהתקופה המדוברת על 'היעדר חובות', שהוציאה להם העירייה עצמה, כך שאין הצדקה לטעון עכשיו שיש להם כביכול חוב ישן.

עוד טוענים במלחה כי כפי שכל יזם וקבלן בנייה מקבל היתר בנייה מהעירייה רק לאחר ששילם את כל העלויות ואגרות הפיתוח, כך היה גם במקרה המדובר. לפיכך כל המחויבויות שולמו עוד לפני שהחלה בניית מרכז המסחר. ולסיום הם מציינים כי העבודות שעליהן נדרש כעת התשלום כלל אינן סלילה חדשה של כבישים ודרכים, שאכן מחייבים היטלי תשתיות, אלא מדובר רק בתיקון של כבישים קיימים במסגרת תחזוקה שוטפת.

העירייה: "החיוב הוטל כדין בהתאם לחוקי העזר העירוניים ועל הקניון לשלמו. הטענות המשפטיות יתבררו כמקובל בבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי".