הבניין המיועד לפינוי־בינוי | צילום: יואב דודקביץ'
הוועדה המחוזית מציגה: וחוזר חלילה. חודשים ספורים אחרי שהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה קיבלה את ההתנגדויות לתוכנית הפינוי־בינוי ברחוב גולומב 23 בקרית יובל, היא הפכה בשבוע שעבר את החלטתה. כעת, במקום לצמצם את מספר המגדלים במתחם מחמישה לשלושה החליטה הוועדה להוסיף מגדל רביעי ולהנמיך מחדש את הבנייה באופן משמעותי.

בתוכנית המקורית הציעו היזמים להרוס שיכון רכבת של 112 דירות ולבנות חמישה מגדלים של 30-19 קומות במקומו. אולם דיירי הבניינים הסמוכים ברחוב גוואטמלה טענו שהבנייה תפגע בזכותם הבסיסית לאור, אוויר ומרחב. הוועדה המחוזית קיבלה את טענותיהם והחליטה לבטל שניים מהמגדלים המתוכננים ולהגביה בתמורה את הנותרים ל־30 קומות.

אולם לאחרונה עלה הנושא לדיון מחודש בוועדה המחוזית, והפעם הוחלט שיוקמו במקום ארבעה מגדלים נמוכים יותר. בוועדה נימקו את השינוי בכך שהתברר להם כי האחזקה של מגדלים של 30 קומות צפויה להיות יקרה יותר באופן משמעותי.
התושבים טוענים כעת שההחלטה החדשה התקבלה בהליך לא ראוי ובאופן חד־צדדי, בלי שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם. עוד הם מציינים כי על פי מחקר שערך משרד הבינוי והשיכון בשנה האחרונה, עולה כי עלות האחזקה של מגדלים של 30 קומות אינה יקרה מזו של בניינים של 20 קומות. בפנייתם ליו"ר הוועדה המחוזית, עו"ד אמיר שקד, הם דרשו לראות את כל החלופות שהציגו היזמים ולהגיב עליהן בפני הוועדה.

הוועדה המחוזית: "חלופת ארבעת המבנים מאפשרת את מימוש הפרויקט במתכונת מיטבית של פינוי־בינוי, בשעה שחלופת שלושת המבנים מאפשרת זאת רק במידה פחותה. כמו כן, חלופת שלושת המבנים תגדיל משמעותית את עלויות האחזקה של הפרויקט ואת הנטל המוטל על כתפי הדיירים, מאחר שהיא מגדילה את היקף השטחים הציבוריים על גג החניון, שעלויות תחזוקתם מוטלות על דיירי המבנים.

"בנוסף, אדריכל התוכנית הבהיר כי בחלופה החדשה אפשר למקם את בניין 2 המוצע ברחוב גוואטמלה בין המבנים 15 ו־17 באופן שיסתיר פחות מהנוף לדיירים לעומת חלופת שלושת המבנים. על כן החליטה הוועדה לקבל את המלצת העירייה וקבעה כי ייבנה מבנה אחד של 29 קומות ושלושה של 22-20 קומות".