תלפיות. צילום: אדווה חולי

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה לאמץ את תכנית האב לשכונת ארנונה - תלפיות. תכנית האב עוסקת בשטח של כ-527 דונם הממוקם בדרום מזרח העיר. השטח כולל את שכונת ארנונה ותלפיות הוותיקה. גבולות התכנית- רחוב ינובסקי מצפון, דרך חברון ממערב, רחוב אשר וינר מדרום ורחוב ים המלח ממזרח.

תכנון השכונה נגזר ברובו מתכנית קאופמן ההיסטורית שנערכה בשנת 1921 בהתאם לתפיסת "עיר גנים". תכנית האב מציעה חלוקה למתחמים בהם מפורטים עקרונות התכנון והנחיות לעריכת תכניות מפורטות. המתחמים שהוגדרו בתכנית האב הינם מתחמי התחדשות עירונית לאורך רחוב שלום יהודה ודרך חברון כציר רכבת קלה, מתחם ציר עין צורים והגדרתו כציר ירוק וכן המתחם ההיסטורי של שכונת תלפיות בו מוצע עיבוי מידתי התואם את תכנית המתאר החדשה לירושלים.

הוועדה התייחסה בהחלטתה לעמדת התושבים בהקשר של גובה הבינוי העתידי במתחמים הממוקמים על דרך חברון, וקבעה כי הבינוי אשר יוצע במגרשים אלו יותאם לתקן 21, אשר מבטיח כדאיות כלכלית מחד ותכנון מאוזן ומידתי, מאידך. זאת, על מנת למתן את הבנייה בסמיכות לשכונה ההיסטורית וכדי ליצור תכנון מאוזן המתאים לאופי השכונה.

תלפיות. צילום: שלומי כהן

כמו כן, הוועדה התייחסה לחיזוק ציר עין צורים כעוגן שכונתי, וקבעה כי תכניות מפורטות אשר יוגשו לאורכו יחויבו לטפל במרחב הציבורי הגובל באופן אשר ישפר את הנגישות בין פנים השכונה לבין ציר התחבורה הציבורית וקו הרכבת הקלה הצפוי לעבור בדרך חברון.

בנוסף, קיבלה הוועדה את עמדת המנהל הקהילתי לעניין אזור המרכז המסחרי וקבעה כי רחוב לייב יפה הסמוך לבית כנסת ש"י עגנון יוותר כשטח ציבורי פתוח וזאת על מנת למנוע תנועה עוברת ברחוב זה. הוועדה התייחסה בהחלטתה לחשיבות המרחב הציבורי הירוק השכונתי ולשיפור נגישות הולכי הרגל במרחב ע"י הוראות לעניין הרחבת המדרכות, נטיעות ושימור של עצים בוגרים והגבלות לעניין גובה גדרות.

תכנית האב של ארנונה -תלפיות

מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-באבאי ציינה כי "מדובר בתכנית מבורכת, שהינה חלק ממערך תכניות אב שעיריית ירושלים מקדמת ואשר יוצר וודאות תכנונית הן לתושבים והן למוסדות התכנון. תכנית האב מתווה עקרונות תכנון ראויים בתחומה, המאפשרים איזון בין שימור לפיתוח, ועל מתן מענה לצורך בהתחדשות עירונית במקביל לעידוד שמירת המרקם ההיסטורי של השכונה".