חנייה בירושלים (צילום: רועי אלמן)
חבר המועצה ומחזיק תיק החניה, יוסי חביליו, פנה לאחרונה בדרישה למנכ"ל העירייה איציק לארי ולמהנדס העיר שלמה אשכול שאגף החניה יתווסף כגורם מאשר לבקשות להיתרי בנייה ותוכניות בנייה.

כיום, כאשר אדם מגיש בקשה להיתר, עוד לפני הדיון בוועדה המקומית עליו לקבל חוות דעת ואישורים מגורמים שונים כמו כיבוי אש, אגף תחבורה ועוד. עו"ד חביליו טוען במכתבו כי לנוכח מצוקת החניה הקשה נדרש כי בכל בקשה להיתר או לתוכנית יישקל בכובד ראש נושא החניה בבניין ובסביבתו. לכן, לטענתו, נדרש כי גם אגף החניה יתווסף כגורם מאשר וחוות דעתו תינתן לפני דיון בכל תוכנית או בקשה להיתר.

חביליו: "אין מחלוקת שנושא החניה הוא אחד הנושאים המטרידים את תושבי העיר, ולכן חשוב שהוא יילקח בחשבון כחלק מהליך האישורים".