תכנית המגדלים  ברמת שרת| הדמיה: יגאל לוי אדריכלים

הוועדה המחוזית אישרה תוכנית להקים שני מגדלים של 18 קומות בשכונת רמת שרת. זאת כחלק ממיזם שיתפרס על מתחם של חמישה דונם ברחוב רמת שרת ליד הכיכר, ויכלול שימושים מעורבים, כשאחד מהם הוא למגורים. יוקמו בו 198 יחידות דיור חדשות, ובנוסף תאושר חזית מסחרית. המחוזית גם אישרה את המלצת הוועדה המקומית להפריש 600 מ"ר לטובת הציבור, שיועדו להרחבת בית הספר הסמוך.

בין השאר נקבע כי למען שיפור הנגישות להולכי רגל יוקם שביל ציבורי, וכמו כן הוועדה המחוזית מחייבת הקמה של דרגנוע, מעלית או כל פתרון מכני אחר לגישור על הפער בין מפלס הכיכר לגג בית הספר.

על מנת שגם זוגות צעירים יוכלו להיות בין הדיירים במיזם החדש, הוחלט לחייב כי תמהיל הדירות במגדלים המתוכננים יכלול 20 אחוז של דירות קטנות יחסית של עד 80 מ"ר. בהחלטת הוועדה הוסבר כי האישור ניתן מאחר שמדובר בתוכנית בינוי אינטנסיבית שתביא לחיזוק השכונה על אחת מעתודות הבנייה האחרונות בה.