משרד הפנים החל בהליך של הסמכת הוועדה המקומית והרחבת סמכויותיה בתחום התכנון והבנייה. אלא שמוקדם לחגוג: עדיין לא ברור אם מינהל התכנון בעירייה יוכל בכלל לעמוד בהיקף הפניות הצפוי.

הליך העברת הסמכויות לוועדה המקומית החל לאחרונה, לאחר שמתכננת המחוז במשרד הפנים, דלית זילבר, פנתה לסגן ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית, קובי כחלון, וביקשה לבחון אם הוועדה המקומית ערוכה ומסוגלת לאשר תוכניות מפורטות.

בשלב זה מדובר בהוספת תחומי אחריות, ולפיהם יהיה בסמכות הוועדה המקומית לאשר תוספות בנייה של עד 160 מ"ר. כמו כן בשכונות שבהן קיימות תוכניות אב עקרוניות מאושרות תוכל הוועדה המקומית לאשר אף בקשות לשינוי תב"ע (תוכניות בניין עיר).

נושא הרחבת הסמכויות למקומית הוא אתגר עצום למינהל התכנון העירוני, הקורס תחת הלחץ והעומס התוכניות המונחות לפתחו. רק בשבוע שעבר ציין יו"ר הוועדה המקומית בוועידת נדל"ן, שארגנה התאחדות הקבלנים, כי הוא מודע לכך שתוכניות רבות סובלות מסחבת ומביורוקרטיה מתישה כאשר הן באות לקבל היתרי בנייה, וקל וחומר כשמדובר באישור בקשות לשינוי תב"ע.

השבוע ציין כחלון כי העירייה פועלת להוספת כוח אדם מיומן ולייעול המערכת על מנת לזרז את הליכי הרישוי.

נושא העברת הסמכויות למקומית זוכה לרוח גבית גם מלשכת התכנון המחוזית, הרואה בחיוב את נושא האצלת הסמכויות מהוועדה המחוזית לוועדה המקומית. לפני כחודש, בריאיון מיוחד ל' בונוס', התייחסה מתכננת המחוז לנושא. היא ציינה כי יש מקום להעביר סמכויות לוועדה המקומית, אך המערכת העירונית תצטרך להתאים את עצמה לכך.

זילבר הוסיפה אז כי לדעתה אין זה מתפקידה של הוועדה המחוזית לעסוק בהרחבות דיור, אלא להתייחס לתוכניות גדולות ולמדיניות.