הוועדה המקומית המליצה השבוע על הפקדת פרויקט לבניית 150 יחידות דיור במרכז גילה. המדובר בתוכנית הממוקמת בצומת רחובות יפה רום וצביה ויצחק במרכז השכונה הדרומית ובשיא רכס גילה במתחם המשתרע על 9 דונם.

על המגרש חלה כיום תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת לפיה ניתן לבנות כ- 66 יחידות דיור בלבד. אלא שהאישור להוסיף קרוב למאה דירות ניתן על פי רוחה שלך תוכנית המתאר החדש. תוכנית זו טוענת כי יש לצופף מתחמי מגורים בגילה.

על פי התוכנית המקורית ביקש היזם לאשר הקמת מגדל בן 24 קומות מעל מפלס הרחוב, וכן הקמתם של 3 בנינים בעלי חמש ושש קומות מדורגות. אלא שלתוכנית זו הגישו נציגי המנהל הקהילתי התנגדות בטענה כי היא תפגע באיכות החיים והסביבה של תושבי גילה. במינהל ציינו כי על הבניה להיות מדורגת בת 7-8 קומות עם דירות איכותיות.

בסך הכל הוגשו תוכנית הוגשו 22 התנגדויות שעיקרם נסוב סביב הפגיעה הנופית של הפרויקט על הדיירים המתגוררים בסמוך וכן השגות על מסת הבנייה המוצעת והעומס התחבורתי שייווצר בעקבותיה.


בנוגע למגדל המוצע נטען כי הוא ממוקם על רכס גבוה עם איכויות נופיות, וכי הוא צפוי להסתיר את הנוף ולטרפד את הצלחת מגדל ה"אפטאון" המוקם בשכונה, מכיוון שיסתיר לדייריו הפוטנציאלים את הנוף.

בעקבות זאת, התקבלה חלופה הכוללת הקמת בניין בן 12 קומות ושלוש מבנים של שבע קומות ממפלס רחוב יפה רום ושבע קומות מדורגות