הוועדה המקומית אישרה הקמת אתר הנצחה לטדי קולק באזור ממילא, בכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי. לפני כחודשיים הובכה העירייה לאחר שהוועדה נאלצה לאשר רק את פיתוח השטח בלא המבנים המוצעים בתוכנית, מכיוון שהבנייה בשטח אסורה. כעת, לאחר האישור, מצפים בוועדה להמלצת היועץ המשפטי, עו"ד יוסי חביליו.

התוכנית קובעת שהמתחם כולו הוא שטח ציבורי פתוח שהבנייה בו אסורה, למעט במבנים קיימים. ומתי אפשר לקבל אישור לבנות? רק כאשר מדובר בשיפור המבנים עצמם.

לפני כחודשיים ביקשה העירייה לאשר את תוכנית הפארק, אלא ששבועיים קודם לכן התקיים דיון סוער במיוחד סביב תוכנית אחרת. מדובר בבקשה שהגישה עמותת 'אלעד' לערוך שיפוץ במבנה 'שץ', הממוקם ממזרח לטיילת שרובר. הדמיון בין התוכניות קשור לעובדה ששתיהן נמצאות בשטח של תב"ע עמ' 9.

בתגובה לתוכנית של 'אלעד' קבע חביליו כי הבקשה אינה עומדת בתנאי שנקבע בתוכנית עמ' 9 ולא ניתן לאשרה במסגרת היתרי בנייה לשיפורים סניטריים. למרות חוות הדעת, אישרה הוועדה את התוכנית.

בעקבות זאת הוציא היועץ המשפטי חוות דעת נוספת, ולפיה במקרה זה לא יהיה ניתן להנפיק היתר בנייה, למרות אישור התוכנית על ידי הוועדה.

אך למעשה שבועיים לאחר מכן סינדלה חוות דעת זו גם את בקשת העירייה להקים מבנים בתוכנית פארק טדי, שכן, כאמור, שני המיזמים נמצאים על אותה תב"ע. בסופו של דבר נאלצה אז הוועדה לאשר רק את פיתוח השטח בלי הקמת המבנים.

בשבוע שעבר נאלצה הוועדה לאשר את התוכנית בכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי, שתינתן בתוך 14 יום. יהיה מעניין לראות מה ימליץ היועץ לנוכח התעקשותו אז שלא לאשר את הבנייה בתוכנית דומה במזרח העיר.