מינהל התכנון בעיריית ירושלים בשיתוף עם לשכת התכנון המחוזית ובמימון משרד הפנים החלו בהכנת תכנית אב למושבות הוותיקות בעיר, שכונות שהוקמו בין שלהי המאה ה-19 ועד לשנות ה-30 של המאה שעברה.

התוכנית מתייחסת למושבה הגרמנית, המושבה היוונית וחלקים משכונות טלביה, קטמון וקטמון הישנה, והיא תקבע קווי מדיניות לכל שכונה על בסיסם ניתן יהיה לאשר תוכניות פיתוח ממוקדות. בין השאר, תתייחס התוכנית לפיתוח השכונות, התחבורה והחניה, השטחים הפתוחים, אתרי טבע עירוניים ושבילי אופניים. התוכנית תספק הוראות עיצוב אדריכליות לגבי מתחמים שונים באזור תוך התייחסות לשימור ולפיתוח ומתן דגש על שמירת "רוח השכונה".

הכנתה של התוכנית תארך כשנה וחצי במהלכה ייעשה מאמץ לתת מענה תכנוני לסוגיית דחופות. להכנת התכנית נבחר צוות בראשות משרדו של האדריכל גובי קרטס, וניהול התכנון מתבצע על ידי משרד ת.י.ק פרויקטים. בראש ועדת ההיגוי עומד מהנדס העיר, האדריכל שלמה אשכול, וחברים בה נציגי מחלקות בעירייה, נציגי מינהל התכנון המחוזית, מינהל קהילתי "גינות העיר" ותושבים.

יש לציין כי שיתוף התושבים בהליך התכנוני נעשה כאן בפעם הראשונה בתכנית בקנה מידה כזה. השיתוף יאפשר לתושבים לזהות יחד עם צוות התכנון את איכויות השכונות ובעיותיהן, להגדיר את חזון התושבים ואת "רוח המקום" אותה יש לשמר. שיתוף הציבור יבוא לידי ביטוי בהשתתפות נציגי תושבים בועדת ההיגוי, בהקמת ועדות תושבים בניהול המינהל שילוו את התהליך, בעריכת מפגשים שבהם יציגו צוות המתכננים ונציגי העירייה את התוצרים התכנוניים בפני התושבים לקבלת משוב.

סגנית ראש עיריית ירושלים לתכנון וסביבה, נעמי צור, אומרת כי התכנית עליה שוקדת העירייה בימים אלה תהווה הוכחה נוספת כי שימור איננו ההיפך מפיתוח וכי ערכי התכנון של העבר יכולים לחזק את המרחב הציבורי ולהפוך למוקד משיכה בקנה מידה ארצי ובין לאומי. צור הוסיפה כי: "שימור בפני עצמו איננו משיג שום מטרה, אלא אם הנכסים הנשמרים ממלאים פונקציה עירונית חשובה ומשולבים במתחמי פיתוח הולם ובסביבה נקייה וירוקה".