התוכנית להקמת שכונה חדשה לציבור הערבי בג'בל מוכבר תוחזר לדיון בוועדה המחוזית. זאת בעקבות פנייתו של עו"ד יאיר גבאי שפנה ליועץ המשפטי של הוועדה, שהעלתה כי חסרים בתוכנית מסמכים הנוגעים להוכחת קיומו של בעל עניין בקרקע.

כפי שפורסם לראשונה ב'בונוס', לפני כחודש המליצה הוועדה המחוזית בפני שר הפנים לאשר את התוכנית. אולם בדיון ביקש גבאי, אחד מחברי הוועדה, לעכב את ההמלצה, מאחר שלטענתו נפלו פגמים בהליכי אישור התוכנית. בקשתו נדחתה.
בעקבות זאת, הוא פנה ליועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד דני חורין, וציין בפניו את הפגמים שנפלו לטענתו בהליכי אישור התוכנית ודרש שתיבדק שנית.

השבוע מתברר כי בטענותיו של גבאי יש ממש. במכתב תגובה הורה עו"ד חורין להחזיר את התוכנית לאישור הוועדה, וציין כי חסרים בה מסמכים הנוגעים להוכחת בעל עניין בקרקע בחלק מתחומה.

האישור הראשון לתוכנית, שאמורה לכלול 217 יחידות דיור, ניתן לפני כשנתיים, ומאז כבר נבנו במתחמה כמה מבנים בלי היתרים. מאז האישור התעכב מתן התוקף לפרויקט בגלל הצורך בחתימת שר הפנים, שכן הצעת הבנייה חורגת מתוכנית המתאר הארצית החלה על המתחם. הסיבה: היא מציעה בנייה בצפיפות נמוכה מדי.

לאחרונה הפך הכפר ג'בל מוכבר למוקד חיכוך ערבי-יהודי בעקבות הבנייה של 'נוף ציון', שכונת יוקרה יהודית שתכלול בסופו של דבר 287 יחידות דיור. בזמן האחרון אוכלסה השכונה במשפחות בודדות, אך בשבועות הקרובים צפויות להגיע אליה עוד 40 משפחות, בעיקר של יהודים מארה"ב.