בעקבות הצלחת הסדר התנועה בקטע הניסיוני שבין כיכר צה"ל לרחוב חשין המאפשר את תנועת האוטובוסים על תוואי הרכבת הקלה, 'סיטיפס' תחל בעבודות הרכבת גם בחלקו הצפוני של תוואי הרחוב. מדובר בשלב הסופי של העבודות בקטע שבין רחוב חשין לבין כיכר הדוידקה.

בשבוע שעבר בצעה זכיינית הרכבת הקלה, 'סיטיפס', הסדר תנועה חדש בקטע ניסיוני בין כיכר צה"ל לרחוב חשין. במסגרת הפיילוט נמתחה לאורך תוואי זה יריעה גיאו-טכנית ועליה בוצעה יציקה של שכבת אספלט, במטרה להכשיר נתיב נסיעה חדש לאוטובוסים שינועו מעתה על גבי רצועת המסילה המרוצפת. בעקבות הצלחת ההסדר בקטע זה הודיעה 'סיטיפס' כי תחל בעבודות הנחת המסילות גם בתוואי בו נסעה התחבורה הציבורית עד כה.

במקביל, בשבועיים הקרובים צפויה הזכיינית להמשיך באותה המתכונת גם בקטע המרכזי של ציר יפו - בין רחוב חשין לבין כיכר הדוידקה. בציר זה אגב בשונה מהקטע הניסיוני, הוקמו כבר שתי מסילות הרכבת הקלה, כך שמדובר בשלב הסופי של העבודות בתוואי מרכזי זה.

עיקר העבודה כעת היא הנחת תשתיות והצבת עמודי ההזנה החשמלית לרכבת, סיום הריצוף עד לפתח בתי העסק, הצבת ריהוט רחוב ונטיעת עצים וכן הקמת הרציף הצפוני של תחנת המלך ג'ורג' (הנמצאת ממזרח ל"צומת האיקסים").