העירייה מקדמת את התוכנית לבניית גן לאומי בעמק המלך: השבוע אישרה ועדת הכספים תקציב של 600 אלף שקל לקידום התוכנית. עם זאת, עדיין לא ברור מה יעלה בגורלם של תושבי 88 הבתים הלא חוקיים שבנו ערביי מזרח העיר במקום, אך ככל הנראה לפחות חלקם יפונו. לעירייה ברורה היטב המשמעות של פינוי זה ושל ההד הציבורי המקומי והעולמי שיבוא בעקבותיו, לכן לפי שעה היא אינה מתייחסת לכך אלא רק לתוכנית הפארק.

מדובר בתוכנית המתאר לאגן הדרומי של העיר העתיקה, הכולל בתוכו את עיר דוד, ואדי חילווה ועמק המלך. על פי התוכנית יחולו שינויים בייעודי הקרקע והיא תוקצה בחלקה למגורים ובחלקה לפיתוח ולשמירה על שטחים פתוחים. שטחה הכולל של התוכנית כ-560 דונם ובין היתר אמורה לקום במקום טיילת שתשתרע מהר ציון ועד שער האשפות.

לפני כשנתיים החליטה הוועדה המקומית שלא לכלול בתוכנית את עמק המלך, אך לנוכח טיוטת דו"ח מבקר המדינה הוחלט לבסוף להכלילו. סגן ראש העירייה ויו"ר ועדת הכספים דוד הדרי: "הכוונה היא לפתח את המקום על פי המלצות מבקר המדינה ולנהוג במקום ברגישות רבה, מכיוון שמדובר בפרויקט לאומי מהדרגה הראשונה".

עמק המלך, אחד המרכיבים החשובים בנחל קדרון ובתוכנית המתאר הארצית, הוגדר כגן לאומי מוכרז, וחלקים רבים בו נחשבים בעלי רגישות ארכיאולוגית. כמו כן נקבע כי העמקים הסובבים את העיר העתיקה (ובהם עמק המלך) ישמשו שטחים פתוחים במסגרת תוכנית הגן. גם בתוכנית המתאר לעיר העתיקה וסביבותיה, הקובעת הנחיות לתכנון ולפיתוח אגב שימור אופי העיר, עמק המלך מוגדר כשטח ציבורי פתוח.

אחד הקשיים שמתכנני העירייה נתקלו בהם הוא הבעלות על השטח. רובו שייך לאנשים פרטיים ולאורך השנים נבנו עליו 88 בתים שלא כחוק. כעת, עם קידום התוכנית, עתידם של הבתים ודייריהם מוטל בספק.

העירייה: "לאור טיוטת דו"ח מבקר המדינה בה נדרשת עיריית ירושלים לעניין גן המלך, מבקשת העירייה לקדם תכנית לאזור. אנו מציעים שלא להסיק מסקנות כלשהן בטרם העירייה תציג את תוכניותיה באופן מסודר.

"לכשתתגבש תוכנית מסודרת היא תוצג בשקיפות מלאה לדיון ציבורי ולאישורים בכל הוועדות הסטטוטוריות והפורומים הרלוונטיים, כמתחייב בחוק".