המלחמה על השמירה מתהדקת. היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד יוסי חביליו, הורה להחריף את הצעדים נגד יזמים שיהרסו בתים המיועדים לשימור. ההוראה יצאה במסמך מיוחד שנערך בשיתוף מהנדס העיר, שלמה אשכול.

לטענת חביליו, בשנים האחרונות אירעו מספר רב של מקרים בהם נהרסו בתים לשימור, שחלקם הופיעו בכרטסת השימור ואחרים הוגדרו ככאלה בתוכנית החלה במקום.

היועץ המשפטי מציין בין היתר מקרה שאירע רק השבוע, שבו נהרס בית לשימור ברחוב יישא ברכה 33 בשכונת הבוכרים, והריסת כמה בתים ברחביה. לטענתו, במרבית המקרים נראה כי ליזמים אינטרס כלכלי מובהק בהריסת הבתים.

בהנחיותיהם מציינים חביליו ואשכול כי במקרים של הריסת בתים לשימור בניגוד לתוכנית החלה במקום או בניגוד להיתר הבנייה - יוצא צו הפסקת עבודה שיפוטי ויוגש כתב אישום מתוך בקשה לענישה מחמירה. כמו כן, בית המשפט יתבקש להורות על עיכוב התכנון בנכס עד למיצוי ההליך הפלילי, ובכל מקרה תינתן חוות דעת משפטית אם לאור הנזק שנגרם נדרש הליך של שינוי התב"ע (תוכנית בניין העיר). בנוסף, היזם יידרש, במקרים שבהם הדבר יתאפשר, לשחזר באופן מלא את המבנה שנהרס.

מנהל המועצה לשימור מבנים ואתרים בירושלים, איציק שוויקי, היה תקיף יותר השבוע ואמר: "עד שמישהו לא ייכנס לכלא לתקופה ארוכה, או לחלופין תתבצע הפקעת השטח לטובת שטח ציבורי פתוח לשנים רבות - לא נזכה לראות את האור בקצה המנהרה".