חברי הוועדה המקומית זכו השבוע לסקירה מקדמית של תוכנית האב לשכונת נחלאות ונתנו אור ירוק למתכנני התוכנית, להמשיך ולקדמה. מטרת התוכנית היא הוספת יחידות דיור בשכונה, שימור, פתרון בעיית החניה ופיתוח השטחים הירוקים בשכונה.

יו"ר הוועדה המקומית קובי כחלון הצהיר כי מידי חודש יביא לעיונם של חברי הוועדה תוכניות אב של שכונות שונות, על מנת שיוכלו להתרשם מפרטי התוכניות ולהגיש את השגותיהם. "אני מאמין כי מדובר בהליך שיאפשר לקדם את אותן תוכניות באופן יעיל יותר ומהיר יותר".

התכנון מהראשוני של דרום נחלאות החל לפני כשנתיים וחצי בידי מינהל התכנון בעירייה. מדובר ביוזמה לבחון את הפוטנציאל להמשך פיתוחה של השכונה, לאור נסיקת מחירי הנדל"ן בעיר בכלל ובמרכז העיר בפרט. על הכנת התוכנית הופקד מטעם העירייה משרד אדריכלים חיצוני ירושלמי 'ארד- סימון אדריכלים'. במקביל ארגן צוות מינהל קהילתי 'לב העיר' קבוצה של תושבים המתגוררים בכל רחבי השכונה ואלה משתתפים בניסוח החזון לתוכנית החדשה ובמיוחד בכל מה שקשור לצרכיה.

תחום התכנון נקבע לאזור שבין הרחובות: שמואל הנגיד- בצלאל הקטן, שדרות בן-צבי- רחוב הגר"א-רח' נרקיס. התחום כולל חלק ממרכז העיר, מנחלאות ומשערי חסד. שכונות היסטוריות אלו נבנו בתקופה שבין סוף המאה ה-19 לראשית שנות ה-40 של המאה ה-20, ולפיכך הן זקוקות לתכנון כולל חדש.

נציגי התושבים הביעו את הסכמתם העקרונית למטרות התכנון אך העלו אז את חששם באשר להתנהלות תכניות נקודתיות והיתרי בניה בתקופת הביניים בשכונה עד לאישור התכנית. נציגי התכנון של העירייה הבטיחו בתגובה כי בנושא זה יפעל מנגנון מיוחד בשיתוף משרד האדריכלים - על מנת שזה יוציא חוות דעת על כל תוכנית או היתר שיוגשו בתחום התכנון.