בית המשפט העליון קבע כי בהחלטת הוועדה המחוזית לדחות בנייה על שטח שיועד לבית הקברות הר הזיתים, נפלו פגמים.

מדובר בתוכנית להקמת 41 יחידות דיור (חלקן כבר קיימות) , כולל דרכים ושבילים ציבוריים. בפסק הדין נטען כי מגישי התוכנית פנו למשרד ראש הממשלה שלאחר בדיקות עם גורמים מקצועיים קבע כי אין בבנייה משום פגיעה בבית הקברות. בעקבות אישור זה הופקדה התוכנית ופורסמה להתנגדויות. אלא שלתוכנית הוגשו שתי התנגדויות,הראשונה בידי שכן למיזם שטען בטענה כי הכביש המתוכנן לדירות פוגע בביתו, והשנייה הוגשה על ידי פעיל הימין אריה קניג, שטען כי שטח התוכנית בחלקו אמור לשמש כבית קברות בהר הזיתים וכי התוכנית מכסה על עבירות בניה.

היזמים טענו מנגד כי התקופה להגשת התנגדות הסתיימה וכי מדובר בקרקע יקרה כדי לשמש לקבורה. הועדה המחוזית קבעה לבסוף כי לפני שייקבעו עובדות בשטח, יש לבחון שוב את האפשרות לייעד את כל המתחם למטרת בית קברות. היזמים עתרו לבית המשפט המחוזי, עתירה שהוסרה בהסכמת הצדדים תוך הבטחה כי תתקבל החלטה נוספת תוך 60 יום. בדיון שקיימה הוועדה המחוזית החליטה לדחות את הקמת הדירות.

בעקבות זאת עתרו יזמי התוכנית לבית המשפט המחוזי וזה ביטל את החלטת הוועדה המחוזית לחות את הבנייה. אלא שקינג סירב לוותר וערער על החלטה זו לבית המשפט העליון.

לאחרונה נדחה ערעורו של קינג ונסללה הדרך להקמת יחידות הדיור. העליון קבע כי ההליך שהתקיים בוועדת התכנון היה רצוף בפגמים והתנהל שלא כדין. בפסק הדין נקבע כי למרות שהתנגדותו של קינג הוגשה באיחור, וכי רוב חברי הועדה תמכו תחילה בתוכנית, בחרה הוועדה לתמוך בהתנגדות של קינג.