בית הדין לעניינים מקומיים בירושלים ייאלץ בקרוב לדון בסוגיה רגישה במיוחד: 19 משפחות מהכפר עיסאוויה פנו אליו בבקשה לעכב בשנה את הריסת בתיהן.

התושבים טוענים בבקשה כי במשך חמש שנים קודמה בשכונה תוכנית מתאר כוללת, ביוזמת עמותת 'במקום' ובשיתוף התושבים, שמטרתה מתן מענה להתפתחות המקום. אלא שבמהלך השנים נתקלה התוכנית במכשולים וקשיים, דבר שהוביל את העירייה להחליט כי היא תיזום בעצמה תוכנית חלופית. עוד נטען בבקשה כי בישיבות ושיחות שקיימו נציגי השכונה עם מהנדס העיר, שלמה אשכול, הובטח להם כי לא תבוצע שום הריסה עד לגיבוש התוכנית של העירייה. התושבים מציינים כי במשך שנים הוזנחה השכונה מבחינה תכנונית, דבר שגרם לכך שבתים רבים ייבנו בה ללא היתרי בניה.

חבר המועצה, פפה אללו: "לפני יותר מחמש שנים התחלנו בהכנת תוכנית מתאר ליישוב. אמנם זה לא היה קל, כי לתושבים היה קשה לתת בנו אמון, אך בזכות שיתוף פעולה עם עמותת 'במקום' ועזרה מיו"ר ועד הכפר ומוכתר הכפר התוכנית יצאה לפועל".

התוכנית אושרה בוועדה המקומית, אך התנאים היו בלתי אפשריים ליישום. אללו: "כל בכירי העירייה תמכו בתוכנית באופן כללי, אך מיד פרצה תחרות קיצוצים ביניהם, עד שלא נשאר מהמיזם דבר פרט לבתים המיועדים להריסה, אותם בתים שניתן היה לקבל עליהם הכשר בנייה אילו העירייה היתה פועלת נכון. מדובר במחדל של העירייה, והיא צריכה לקחת אחריות על מעשיה".

העירייה בתגובה: "לאורך שנים קודמה על ידי התושבים תוכנית, שלא עמדה בהנחיות תוכנית המתאר. לתושבי השכונה הוסבר כי התוכנית לא תקודם במתכונתה הקודמת. לאחרונה הודיע ראש העירייה כי העירייה נכנסת להליכי תכנון בשכונה, אשר ינוהלו על ידי מינהל התכנון בעיר. כמו כן, מהנדס העיר מעולם לא הבטיח כי יוקפאו הריסות וכי לא תבוצע כל הריסה בשכונה. נכון להיום מתקיימים דיונים משותפים של הלשכה המשפטית בעירייה ומינהל התכנון לגבי כל אחד מהמבנים המיועדים להריסה".