המחלקה לפיקוח על הבנייה הפסיקה להגיש כתבי אישום על נושאים 'קטנים'. המשמעות: ירידה במספר כתבי האישום בשנת 2010. המספרים: בשנת 2009 כ־2,800 כתבי אישום ואילו בשנה שעברה ירידה של כ־250 כתבי אישום.

בסיכום שנתי ששלח אופיר מאי, הממונה על המחלקה לפיקוח על הבנייה, לגורמים בעירייה הסביר מאי כי אף שמספר הביקורים של פקחי העירייה באתרי בנייה גדל בשנה האחרונה משמעותית, מספר כתבי האישום שהוגשו ירד. הסיבה לכך נעוצה, לטענת מאי, ב"שיפור והתייעלות מהלכי האכיפה יחד עם המחלקה המשפטית, שלפיהם הפסקנו להגיש כתבי אישום 'קטנים'".

• בואו להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק

ומהם נושאים קטנים? דברים כגון אי הגשת טפסים לבקשות וכן אי מתן זכות כניסה למקרקעין. בנושאים אלו העדיפה העירייה לפתוח בהליכי שימוע ובהליכים חלופיים לאלו המשפטיים. "כתוצאה מכך אנו מתרכזים בנקיטת הליכים משפטיים בעבירות 'רציניות' יותר", הוסיף מאי.

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2010 בוצעו כ־20 אלף ביקורים של אנשי האגף באתרי בנייה אך רק כשלושת אלפים במזרח העיר. "מספר הביקורים במזרח העיר לא עלה כתוצאה מאילוצים הקשורים למציאות הביטחונית-מדינית באזור", מציין מאי ומוסיף כי יש ירידה של יותר מ־50 אחוז במספר צווי ההריסה שבוצעו במזרח העיר בשל אילוצים ביטחוניים.

עם זאת, מאי מדגיש את המגמה של המשך גידול במספרים של טופסי ארבע ותעודות גמר שניתנו במזרח העיר. "עלייה של יותר ממאה אחוז משנת 2008".

מדובר על 53 טופסי ארבע ותעודות גמר שהוצאו במזרח העיר אשתקד, כשבשנת 2008 הוצאו רק 24 טפסים. במערב העיר, לשם השוואה, הוצאו אשתקד 232 תעודות ואילו ב־2008 הוצאו 325.

ההבדלים בין מזרח העיר למערבה מתבטאים גם במספר התלונות שהגיעו לאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה. אשתקד התקבלו במחלקה למעלה מ־430 תלונות בנוגע לבנייה במזרח העיר ויותר מששת אלפים תלונות מתושבי מערב העיר.