הוועדה המקומית אישרה בשבוע שעבר לתנועת אמנה את חידוש ההיתר להקמת מבנה משרדים בשכונת שייח ג'ראח, שישמש כביתה של התנועה.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

סיפורו של הפרויקט שמתכננת אמנה בשכונה הערבית החל לפני למעלה מעשור, עוד בימים שבהם כיהן עמוס מר־חיים כסגן ראש העירייה. מר־חיים הציע אז לכל תנועות ההתיישבות לעבור למתחם אלנבי בתלפיות מזרח, אולם התנועות מיאנו לבוא. היות שרק אמנה נענתה לקריאה, הוקצה לה המגרש בשייח ג'ראח, בצמוד לקריית הממשלה.

התנועה פתחה מיד בהליכים לקבלת היתר, שאושר לפני 12 שנה. באפריל 2009 עבר הפרויקט את הליך ההתנגדויות וצלח בשלום גם את הערר שהוגש נגדו. אמנם חלק מהתתנגדויות התייחסו להתגרות הפוליטית הטמונה בבניית משרדים לתנועת ההתיישבות בלב שכונה ערבית, אך הוועדה לתכנון ובניה טענה כי היא מתייחסת להיבטים התכנוניים בלבד, וסירבו לשמוע התנגדויות מסוג זה.

בינתיים חלפו כשנתיים ותנאי ההיתר טרם הושלמו, כך שהתנועה מבקשת לחדשו לפני שיפוג.

מדובר במגרש ששטחו כשישה דונמים, צמוד לקריית הממשלה בשייח ג'ראח. בכוונת התנועה להקים במקום שני מבני משרדים המקושרים ביניהם. התוכנית היא לעבור לשם ממשכנם הנוכחי ברחוב פארן ברמת אשכול, שם הם פועלים כשבע שנים.

גזבר אמנה משה יוגב, אמר השבוע כי הוא מודע היטב לביורוקרטיה המסורבלת שבה נתקל המיזם: "לפי מה שקרה עד עכשיו בהליכי האישור, נראה כי זה ייקח עוד שנים רבות".