חדשות מפתיעות בתחום הנדל"ן: ראש העירייה ניר ברקת עומד להוציא מכרז בשיטת 'מחיר משתכן' בשכונת היוקרה בקעה. זו הפעם הראשונה שמיזם בשיטה זו נערך בשכונה פנימית של ירושלים. שכן לרוב מכרזים אלו נעשים בשכונות קצה כגון הר חומה ופסגת זאב.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

הפרויקט, יכלול 42 יחידות דיור בלב בקעה, על המגרש האחרון שנותר בבעלות העירייה.תנאי הסף למכרז קובעים כי מי שיוכלו לרכוש דירות הם בני זוג או בודדים שגילם אינו עולה על 41 שנה.

הסעיף המדובר ביותר כיום בתחום הבניה לזכאים, מיצוי כושר ההשתכרות, נכנס למכרז ובגדול. על פי התקנון רק בני זוג העובדים בהיקף מצטבר של 150 אחוז (ובודד בהיקף של 75 אחוז) יוכלו לרכוש את אחת הדירות.

מי שיעמוד בקריטריונים הללו ייאלץ גם לעבור הגרלה, שתערוך הרשות לפיתוח ירושלים. בהגרלה תינתן עדיפות למשקי בית בהם לפחות אחת מבני הזוג הינו תושב ירושלים ועונה על התנאי הבא: אזרח ישראלי הלומד לתואר ראשון ומעלה במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

המחיר לא ידוע שכן על פי שיטת מחיר למשתכן יזכה הקבלן שיציע את המחיר הזול ביותר בשקלים למ"ר. כיום מחירי הדיור בבקעה נעים בין 400 אלף לחצי מיליון שקל לחודש.

הפרויקט צריך לעמוד באישור מועצת העירייה,אולם לא נראה כי היו מתנגדים, אם כי נשאלת השאלה כיצד יצביעו חברי הסיעות החרדיות, לאור העובדה שהוכנס למכרז סעיף כושר מיצוי ההשתכרות.

חברת המועצה מרב כהן מסיעת 'התעוררות', בירכה על הצעד ואמרה כי מדובר ביוזמה חשובה, אלא שמספר יחידות הדיור קטן, ולא יהיה בעל השפעה משמעותית על השוק.