הוועדה המחוזית תחליט בקרוב: האם שר השיכון הבינוי והשיכון ייאלץ להרוס חלק מדירתו? בדיון בהתנגדויות שייערך בקרוב בוועדה המחוזית יתייצבו מול השר אריאל אטיאס השכנים שהגישו התנגדויות להכשרת העבירות.

ידיעות נוספות על עבירות בנייה בירושלים:
מדוע לרשויות אין זמן לאכוף את העבירות?
איפה יש 'חגיגת' עבירות בנייה של ממש?
בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

בבניין שבו מתגורר השר, ברחוב הקבלן 41, נעשו כמה עבירות בנייה, ביניהן חריגה של כמה עשרות מטרים של דירת השר לשטח המשותף. עוד בשנת 2004, לפני שנכנס לחיים הציבוריים, הוגש נגד אטיאס כתב אישום בנושא ובית המשפט לעניינים מקומיים בעיר הוציא צו הריסה על עבירת הבנייה.אף שצו ההריסה הוצא לפני כשמונה שנים, עד כה לא הואיל מי שמופקד על הבינוי והשיכון לקיימו, אלא הוציא צו עיכוב ביצוע. במקביל פתח אטיאס בהליכים לאישור תוספת הבנייה בוועדות התכנון.

בשנת 2008 פג תוקפו של צו העיכוב, אך בבדיקה שערכה העירייה כעבור כמה חודשים התברר כי החריגה עדיין לא הוסרה. בעקבות זאת הוציא היועץ המשפטי לממשלה צו אי ציות לצו הריסה לשר. בתחילת השנה שעברה, אישר בית המשפט לאטיאס עיכוב נוסף להריסה בשל ההליכים להכשרת העבירה. לאחרונה הגיע התיק לוועדה המחוזית, שתדון בו בקרוב.

כמה משכניו של אטיאס הגישו התנגדויות למה שכינו "השתלטות" של אטיאס ושכנים נוספים על השטח המשותף. לטענתם, מי שביקשו לאשר את החריגות, ביניהם אטיאס, ידעו שהשטח שאליו פלשו שייכך לכל הדיירים, אך לא יידעו אותם בנוגע לתוכנית הבנייה, שנודעה למתנגדים רק בינואר האחרון. "ברור כי הבנייה בוצעה תוך ניצול מעמדם של חלק מהמבקשים כנציגי ציבור", נכתב באחת ההתנגדויות.

לדברי המתנגדים, הוועדה המחוזית איננה יכולה לאשר את הבקשה להכשיר את העבירות מאחר שמדובר בעבירה על חוקי התכנון והבנייה, "וגם מאחר שהבנייה בוצעה על שטחים שאינם שייכים לאלה המבקשים היום היתר בנייה", ציינו. "לא ניתן לבנות על הרכוש המשותף ולהפוך אותו לרכוש פרטי של מגישי התוכנית, אלא בהסכמתנו".

בהתנגדות נוספת שהגישו ציינו השכנים, "בין בעלי הדירות שבגינם מוגשת התוכנית נמצאים אישים רמי דרג, שבלשון המעטה, מעלו באמון הציבור שניתן להם וביחסי שכנות, ביצעו חריגות בנייה נרחבות, וחלקם גזלו את הרכוש המשותף". עוד ציינו כי לא בכדי בחרו "אישים אלו" להסתפק בחתימת בא כוח, "מכיוון שהתוכנית הוגשה על ידי עורך דין שהוא מיופה כוח של המבקשים".

חבר המועצה מאיר תורג'מן טען כי "מדובר במדיניות של איפה ואיפה בין תושבים רגילים לאזרחים רמי מעלה".

תגובת שר השיכון: "הדיירים מיוצגים כמקשה אחת על ידי עורך דין ואדריכל. אין לשר נגיעה או מעורבות בקידום תכנית זו. מדובר בסיפור ממוחזר שכבר פורסם בעבר ונסחב מספר שנים".

העירייה: "העירייה עוקבת אחרי התיק ופועלת כנדרש בחוק. העירייה דואגת לפקח על הבנייה בבניין זה כפי שהיא עושה בכל הבניינים בעיר, בלי קשר לזהות מתגוררים בהם".