במערב העיר אושרו בעשרות האחרון פי שלושה יחידות דיור מאשר במזרח העיר. כך נחשף במסמך פנימי של העירייה שהגיע לידי 'בונוס'. על פי הנתונים, בשנים 2001 עד 2011 אושרו במערב העיר למעלה מ-24 אלף יחידות דיור בתבעו"ת (תוכניות בניין עיר) חדשות. מנגד, במזרח העיר אושרו באותה התקופה כשמונת אלפים יחידות דיור בלבד.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

עוד עולה מהנתונים כי שנת 2011 הייתה פורייה במיוחד במערב העיר, ואושרו בה 5,689 יחידות דיור. באותה השנה אושרו במזרח העיר רק 689 יחידות דיור חדשות כששנת השיא במזרח הייתה שנת 2005 – אז אושרו שם 3,884 יחידות דיור.

שנת השפל במזרח העיר הייתה 2003 אז אושרו שמונה דירות בלבד בתבעו"ת חדשות בשכונות המזרחיות של הבירה. שנת השפל במערב העיר הייתה שנה קודם לכן שאושרו בה 935 יחידות דיור חדשות באזורים היהודיים של הבירה.

יש לציין כי לא מדובר בהיתרי בנייה אלא בתבעו"ת שבאמצעותן ניתן להוציא היתר. נתון מעניין נוסף שעולה מהדו"ח הוא שבאותו עשור אושרו 32.5 אלף יחידות דיור בתבעו"ת חדשות אך ניתנו היתרים לכחמשת אלפים דירות יותר (כ-37.7 אלף יחידות דיור). כך שלפחות חמשת אלפים דירות שאושרו בעשור האחרון בעיר נבנו מתבעו"ת שאושרו בשנים קודמות.

עוד עולה מהנתונים כי מתוך ה-32.5 אלף יחידות דיור שאושרו באותו עשור בבירה כ-20 אלף מהן שייכות למגזר הציבורי. מדובר ביחידות דיור בתבעו"ת שקודמו על ידי משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל ושווקו לקבלנים לאחר הליך התכנון. יחידות דיור שקודמו על ידי המגזר הפרטי בבירה הינם כ-13 אלף יחידות דיור בלבד.

המסמך הפנימי מעלה עוד כי בשנת 2011 חלה עלייה דרסטית במספר יחידות הדיור שאושרו בעיר. עם זאת, באותה שנה הייתה ירידה משמעותית במספר יחידות הדיור שהונפק להם היתר.

העירייה בתגובה: "עיריית ירושלים מקדמת בניה בכל חלקי העיר בהתאם לתכנית המתאר העירונית. על-פי תכנית זו מתוכננות להיבנות בעיר כ- 50,000 יחידות מתוכם 17,000 מיועדות לאוכלוסייה בשכונות הערביות, בהתאם ליחסם באוכלוסיית העיר. ראש-העיר מוביל מהלך לצמצום פערים לאחר 40 שנות הזנחה ומקדם שורה של תכניות לתכנון מחדש של שכונות במזרח העיר, אשר יוסיפו אלפי יחידות דיור בשכונות אלו. יש לציין כי מספר יחידות הדיור חופף לגודל האוכלוסיות השונות בעיר. במזרח העיר מרבית השטחים הינם בבעלות פרטית לעומת מערב העיר, בו קרקעות הינן בבעלות המדינה, מתוכננות ומשווקות על-ידה, ומכאן נובע הפער בנתון זה".