יוזמת ראש העירייה ניר ברקת להכפיל את הארנונה על דירות ריקות בירושלים נכשלה: משרד הפנים סירב ל'עונש' שהציע ברקת כנגד בעלי אותם נכסים. במשרד הפנים, כך אומרים מקורבים לנושא, חששו מירידה ניכרת ברכישת דירות מצד תושבי חו"ל. עוד אומרים המקורבים כי ייתכן שלנוכח גלי האנטישמיות התוקפים מדי פעם את אירופה דירות רפאים אלו יהיו זרז ליהודים לעלות לישראל.

בואו להצטרף לעמוד של "ידיעות ירושלים" בפייסבוק

היוזמה של ברקת החלה לפני כמה שנים, כאשר תופעת דירות הרפאים הלכה והתגברה.

בתחילה פעל ברקת מול בעלי הדירות. הוא ביקש מהם שישכירו את נכסיהם לזוגות צעירים או סטודנטים, כדי שלא ייווצר מצב שדירות הרפאים יהפכו לשכונות רפאים (כפי שקרה בכפר דוד; צ"מ).
אלא שבעלי הדירות, רובן יוקרתיות, סירבו לאפשר מגורים של צעירים בנכסיהם, מחשש שהם ייפגעו.לאחר זמן לא רב ברקת פנה לתוכנית שנייה: עונש לבעלי דירות ריקות. הוא הצליח להעביר הצהרה במועצת העירייה שלפיה תוטל ארנונה כפולה על בעלי הנכסים. ברקת התעקש על הנושא, אף שידע שלא מדובר בתוספת ניכרת לתקציב - לכל היותר כשלושה מיליוני שקלים מתוך תקציב של 3.4 מיליארדי שקלים.

אלא שהחלטה כזו כרוכה באישור של משרד הפנים, ושם כאמור נעצרה היוזמה.

אלפי דירות ריקות
המלחמה שלקח על עצמו ברקת היא תוצאה של גידול ניכר במספר דירות הרפאים בשלוש השנים האחרונות, למעט תקופה קצרה שבה התחזק השקל. יהודי העולם רואים בהחזקת נכס בירושלים דבר שמשמעותו חורגת הרבה מעבר להיבט הכלכלי, בגלל מעמדה של הבירה בעולם. כמו כן, משבר הנדל"ן בארה"ב וחוזקו היחסי של היורו, כמו גם עליית המחירים הבלתי פוסקת של הדירות בארץ, גורמים לביקוש גדול של יהודים.

התופעה התפשטה עד כדי כך שבלא מעט מבנים בשכונות בעיר נותרו דירות בודדות, ודייר בודד נאלץ לא פעם לשמש 'שומר' יחיד על המבנה. והדברים אמורים במיוחד במבנים הנמצאים בשכונות מרכז העיר נחלאות, רחביה, שערי חסד וטלביה.

המחאה החברתית מיקדה שוב את תשומת הלב בדירות הרפאים, ולכן פעילותה של העירייה חשובה לא רק ברמה המעשית אלא גם ברמה ההצהרתית.

אבל דבר לא עזר לעצור את התופעה. חוץ מתקופה של כמה חודשים שבה התחזק השקל במידה ניכרת, אף פעם לא הפסיקו יהודי העולם לקנות והקבלנים לבנות.

בימים אלו, כמעט בכל רחוב בשכונות כמו רחביה ושערי חסד נבנים בניינים חדשים. פלח השוק העיקרי של המיזמים הללו הוא יהודי חו"ל, עדי כדי כך שחלקם אפילו לא משווקים בישראל. גם השילוט על המבנים האלה הוא לרוב בשפה האנגלית.

בכיכר ספרא מבטיחים השבוע כי עדיין לא אמרו את המילה האחרונה וכי ייעשה ניסיון נוסף להסביר למדינה את חשיבות הצעדים כנגד בעלי דירות הרפאים. כעת כולם מחכים לבחירות, שכן עשוי להיות שינוי בכל הקשור לתפקיד שר הפנים, ואז ייפתח המאבק מחדש.

העירייה בתגובה: "ממשלת ישראל אימצה, במסגרת ועדת טרכטנברג, את יוזמת ראש העירייה ניר ברקת להטיל ארנונה כפולה על דירות רפאים, ואנו סבורים שדבר זה הוא כלי חשוב להוספת אלפי דירות למשפחות צעירות בירושלים. באופן פורמלי נדרש לדבר אישור של משרד הפנים. לצערנו טרם התקבלה תשובה סופית בעניין ממשרד הפנים. העירייה פנתה שנית למשרד כדי להתחיל בקרוב ביישום השינוי".