13 אחוז עסקים העלימו מס. צילום: shutterstock

בביקורת של אנשי יחידת ניהול ספרים של רשות המיסים שנערכה השבוע עלה כי במסגרת 153 העסקים שנבדקו ממגוון תחומים נמצא כי כ-13 אחוז לא רשמו הכנסות כדין.  

בביקורת שנערכה במשרדו של מנהל חשבונות וסוכן ביטוח נמצא בבדיקת חשבון הבנק כי הוא קיבל העברות מחברות הביטוח בסך 8 אלף שקלים אשר לא הם נרשמו בספרי העסק כנדרש. תשובת בעל המשרד: "לא הספקתי". 

בחברה לצילום אירועים נערכה ביקורת שהעלתה כי בספרי העסק לא נרשמו 28 אלף שקלים שהתקבלו בגין צילום במספר אירועים. מנהל החברה טען "לפני שאני הולך לרואה חשבון אני מוציא את כל הקבלות".

בביקורת בעסק לפרסום באינטרנט נמצא צ'ק ביטחון בסך 8 אלף שקלים שלא נרשמו בספרי העסק. מנהל החברה הסביר "לא ידעתי שבגין צ'ק ביטחון צריך להוציא קבלה".

בחנות למסגור תמונות נמצא כי בעל העסק קיבל מקדמות בסך 750 שקלים שלא נרשמו. "אני רושם בסוף היום" כך הגיב בעל החנות.

בחנות לתשמישי קדושה גילו המבקרים כי מקדמה בסך 640 שקלים לא נרשמה בספרי העסק. טענת בעל החנות: "לא יודע למה לא רשמתי".

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור, הגברת פעילות האכיפה ושיפור כושר ההרתעה. בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.