15.1 אלף דירות. צילום: אדווה חולי

המלחמה העיקשת של הרשויות, ובראשן העירייה, בדירות הרפאים בעיר, לא ממש הצליחה. נתונים חדשים של הלמ"ס חושפים כי ירושלים ממוקמת במקום השני בארץ מבחינת נכסי מגורים ללא שימוש

בעיר חלה עלייה משמעותית במספר הדירות הריקות בשנתיים האחרונות. מ־12 אלף דירות ב־2015 ל־15.1 אלף דירות בסוף 2017 - עלייה של 26 אחוז. עלייה בשיעור דומה נרשמה במספר דירות הרפאים בעיר - מ־3,600 דירות ב־2015 ל־4,600 דירות כיום.

העלייה מוסברת בין השאר במספר הרב של מיזמי יוקרה, רובם מגדלים גבוהים, שנבנים בשנים האחרונות בעיר. מדובר ברחובות כמו הנביאים והרב קוק וכן באזורים הקרובים מעט יותר לעיר העתיקה.

בסך הכול, בסוף 2017 נספרו בישראל יותר מ־163 אלף דירות ריקותכ־6.5 אחוזים מכלל הדירות בישראל. מדובר בעלייה של 3.5 אחוזים במספר הדירות הריקות לעומת 2016, ובעלייה של יותר מ־10 אחוזים ביחס לנתוני 2015, אז נספרו ברחבי המדינה כ־148 אלף דירות ריקות בלבד. במילים אחרות: העלייה בירושלים היתה יותר מפי שניים מהממוצע הארצי

מפילוח לפי סיבת חוסר האכלוס עולה כי 41.5 אלף דירות הן 'דירות רפאים' - כלומר דירות המוחזקות כדירות נופש בידי רוכשים תושבי חוץ, או בידי ישראלים שבבעלותם דירת מגורים עיקרית אחרת. 58 אלף דירות נוספות אינן מאוכלסות מהסיבה ש"טרם נכנס דייר חדש". הנימוק הזה מכסה כמה תרחישים שונים, שהעיקרי בהם הוא שבעלי הדירה, שמתגוררים בדירה אחרת, לא מצליחים למכור או להשכיר אותה