רמה בן צבי במסעדה לפני השריפה. צילום: בשמת איבי

בהחלטה מורכבת. אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תוכנית להקמה מחודשת של מסעדת 'המטבח של רמה' ביישוב נטף, תוך הכשרת עבירות בנייה שנעשו במקום במשך השנים. עם זאת קבעה הוועדה שורה של תנאים לאישור התוכנית, ביניהם הריסת חלק מחריגות הבנייה, אטימת מבנה מגורים שהוקם ללא היתר ואיסור להלין עובדים של המסעדה במבנה חקלאי סמוך.

כמו כן, כתנאי להקמת המסעדה, שנשרפה כליל בשריפה הגדולה בהרי ירושלים בשנת 2016, בעלת המסעדה רמה בן צבי תידרש  לצרף חוות דעת אקוסטית למניעת מטרדי רעש ולהתקין מנדפים ומאווררים מיוחדים לצמצום מטרדי ריח. עיקר ההתנגדויות לתוכנית נדחו, כולל זאת שהגישה האגודה השיתופית נטף - היישוב שהמסעדה שוכנת ליד הכניסה אליו.

הנחלה שבה שוכנת המסעדה משתרעת על שטח של 4.5 דונמים. התוכנית שבתוקף במקום התירה רק שני מבני מגורים ומבנה עזר חקלאי. בפועל מתברר עכשיו שהיו שם ארבעה מבנים, מהם שלושה שהוקמו ללא היתר. גם המסעדה עצמה פעלה ללא היתר ובניגוד לשימושי הקרקע שהוגדרו למגורים וחקלאות בלבד.

עכשיו מבקשת התוכנית להוסיף ייעוד לתיירות ולהכשיר את הפעלת המסעדה. שטח העסק המחודש יעמוד על 135 מ"ר ובוועדה מציינים כי התוכנית המוצעת סבירה מבחינה תכנונית ותואמת את מדיניות התכנון של הבינוי הכפרי במועצה האזורית מטה יהודה. עם זאת הוחלט על הריסת מבנה יביל שנבנה מחומרים קלים, הריסת חריגות בנייה החורגות מקו בנייה אפס ואטימת מבנה נוסף שהוקם ללא היתר, כדי שלא ייווצר מצב שהתוכנית תעודד עבירות בנייה.

כמו כן צוין כי בעלי המסעדה פעלו בתום לב וסברו שהבנייה מהחומרים הקלים שבהם נעשה שימוש להקמת המסעדה אינה דורשת היתרים של ועדות התכנון. עוד נקבע כי אישור התוכנית נועד לסייע לבעלים להשתקם מנזקי השריפה שהחריבה את המסעדה. בנימוקיה הוסיפה הוועדה כי למרות עבירות הבנייה לא נפתחו נגדם הליכים משפטיים.