הרכס הלבן. צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

אחרי שאתמול (ג') הוחלט ברוב קולות בוועדה המחוזית לאשר להפקדה את תכנית הרכס הלבן, המועצה האזורית מטה יהודה והחברה להגנת הטבע מגיבות.

תגובת המועצה האזורית מטה יהודה להחלטת הוועדה המחוזית ירושלים על הפקדת תכנית רכס לבן: "בדיון ייצגו את המועצה מ"מ ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל, ומהנדסת המועצה מיכל נאור ורניק, שהציגה את התנגדות המועצה לתכנית רכס לבן - כאשר עשרות תושבים הפגינו מחוץ לחדר הוועדה ועשרות נוספים השתתפו בחלק הפתוח לציבור, ואף הריעו לאחר הצגת התנגדות המועצה. 

"המועצה תמשיך להתנגד לתכנית גם לאחר ההפקדה, ותתמוך במאבק התושבים, שכן מדובר במאבק צודק מאין כמוהו: התכנית פוגענית ודורסנית, ונכנסת באופן בוטה לשטחי מושב אורה ולשטח המוניציפלי של מטה יהודה. האמירות בתכנית לגבי שמירה על הטבע הן מס שפתיים לפיתוח אינטנסיבי, שאינו מותיר כל מסדרון אקולוגי במרחב, ופוגע בנוף ובערכים הייחודיים של מורדות רכס לבן.

"יש לציין כי הדיונים בתכנית מתקיימים טרם שינוי תמ״מ 1 וטרם שינוי גבולות, וכן בניגוד לתמ״א 35 המגדירה ״חיץ ירוק״ בין ישובים כפריים לבין הפיתוח העירוני הסמוך".

"נפעל לביטול התכנית"

מהחברה להגנת הטבע, הפועלת לשמירה על הרי ירושלים, נמסר: "החברה להגנת הטבע מתנגדת להרס השטחים הפתוחים של הרי ירושלים ותמשיך לפעול, בכל הדרכים העומדות לרשותה, על מנת להגן ולשמור על המרחב ולהביא לביטול התכנית.

"שטח התכנית ברכס לבן, הוא שטח פתוח, בעל חשיבות סביבתית גדולה ביותר, גם לטבע וגם לציבור הנופשים והמטיילים. כמו כן, מהווה שטח התכנית מרחב חיוני למסדרון האקולוגי של נחל רפאים, המצטמצם בהתמדה בעשורים האחרונים, והוא חשוב לקיום, למסתור ולתנועת בעלי חיים. מימוש התכנית עתיד לגרום להרס כל ערכי הסביבה. הפיתוח האינטנסיבי בעיר ירושלים ובמחוז, בעשורים האחרונים, כבר פגעו קשות בבתי גידול ייחודיים, ברציפות השטחים הפתוחים, במסדרונות האקולוגיים ובערכי הטבע והנוף של המרחב. כתוצאה מכך, גברה מאד חשיבותם של השטחים הפתוחים הנותרים, כמו מורדות רכס לבן".

"יש בירושלים מאגר מצטבר גדול, של עתודות קרקע, עד 2040, ללא השטחים שבקונפליקט סביבתי רכס לבן, מורדות אורה, שלוחת הדסה ומצפה נפתוח בקרקעות שתוכננו ואושרו לבנייה מזה זמן, אך לא יצאו לפועל בגלל חסמים שונים פוליטיים, היעדר תשתיות נדרשות, או הסדרים קרקעיים. טוב תעשה המדינה, אם תפעל להסרת אותם החסמים ולמימוש אותן התכניות, ולא להרס השטחים הפתוחים, שעדיין נשארו".