ניצחון לתושבי וסוחרי שוק מחנה יהודה: וועדת הערר מהחוזית החליטה לפסול את התוכנית להקמת חניון תת קרקעי בשוק מחנה יהודה. התנגדות משותפת של תושבים סוחרים, מנהל קהילתי לב העיר והתנועה לאיכות השילטון התריעה בפני פגיעה קשה במרחב השוק ובתנועה בציר אגריפס.

מבין הנימוקים שנאמרו בוועדה: "מצאנו שמהבחינה העקרונית-תכנונית מדובר בפרויקט חשוב, שמטרתו להביא לפיתוח האזור ולשיפור המצב התחבורתי והתברואתי של השוק והתאמתו לסטנדרטים מודרניים. עם זאת, אין הצדקה לאישור התוכנית … נוכח הכשלים שנפלו בהליך, העדר ההיגיון התכנוני שבאישור בקשה שאינה נותנת מענה לצורך העיקרי בפרויקט והקשיים התחבורתיים העולים מחוות דעת המומחית מטעם ועדת הערר". לגבי חלופה נוספת – שנפסלה על ידי הוועדה המקומית אך הוחזרה לשולחן הדיונים על ידי העירייה במהלך הדיונים בערר – נקבע בהחלטה שהיא סוטה מהוראות התוכנית שחלה בשטח, ועל כן אין לה היתכנות משפטית.

כך זה היה אמור להיראות מבחוץ:

כך היה אמור להיראות חניון עיני. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים ואנדריי טריאיב

יו"ר וועדת ערר מחוזית, עו"ד וינשל הוסיף כי "אנו מקבלים את העררים ומבטלים את החלטת הוועדה המקומית לאשר את חלופה ב' (הקמת חניון עיני), נוכח הכשלים שנפלו, העדר ההיגיון התכנוני שבאישור בקשה שאינה נותנת מענה לצורך העיקרי בפרויקט והקשיים התחבורתיים העולים מחוות דעת המומחית מטעם וועדת הערר". וינשל בהחלטתו פוסל גם את פורטל מנהרת המשאיות "באשר לבקשת מבקשת ההיתר (עיריית ירושלים), לאישור חלופה א', מצאנו שבקשה זו סוטה מהוראות התכניות החלות על המקרקעין ולפיכך לא ניתן לאשרה". לאור כשלים שהוועדה מצאה בהתנהלות המשיבות וכן ממורכבות ההליך ומתוצאת החלטה זו, תישא עיריית ירושלים בהוצאות העוררים לתכנית. 

כך זה היה אמור להיראות מבפנים:

חניון עיני. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים ואנדריי טריאיב

עו"ד איתמר שחר, שייצג את התנועה לאיכות השלטון ואת אדם, טבע ודין בהליכי ההתנגדות והערר אמר כי : "אנו מברכים על ההחלטה, שקיבלה את טענותינו וביטלה את החלטת הוועדה המקומית. כפי שחששנו, התברר היום שעיריית ירושלים וחברת 'עדן' השקיעו מיליוני שקלים מכספי ציבור בפרויקט חסר היתכנות משפטית וחסר היגיון תכנוני, וגם גרמו לעשרות מתנגדים ולוועדות התכנון לבזבוז אדיר של משאבי זמן וכסף. אנו שמחים שהצלחנו לעצור את ההליך בשלב ההיתר, לפני שלב הביצוע, ולפני שהתוכנית הבעייתית גבתה מחיר כבד מבעלי הנכסים הסמוכים, באי השוק וכלל תושבי העיר. הצטברות הכשלים החמורים שנחשפו במהלך ההליך התכנוני מחייבת בדיקת עומק של הליכי קבלת ההחלטות בעירייה ובחברת 'עדן', ובכוונתנו לפנות בעניין לגופי הביקורת המתאימים".

יו"ר מינהל קהילתי לב העיר, ד"ר אופיר לנג אמר: "אנו מברכים על ההחלטה האמיצה של וועדת ערר המחוזית. הוכחנו שאפשר לנצח את המערכת בזכות הציבור שהתגייס למאבק. לאורך כל התהליך, ארגונים אזרחיים שונים, אנשי מקצוע ונציגי ציבור מכל הקשת הפוליטית היו שותפים לעמדה שלנו כי מדובר בתכנית בלתי ראויה בעליל שתיצור השלכות שליליות על כל המרחב ותגרום לבזבוז מיותר של כספי ציבור. למרות ניסיונותיה של העירייה לנקוט בהליך מזורז ולהסתיר את המידע המלא מעיני הציבור, ועדת ערר אימצה כאמור את בקשתנו במלואה ופסלה את התכנית על הסף. אנו תקווה כי עיריית ירושלים תפנה כעת את משאביה לקידום פתרונות וטיפול בבעיות הקריטיות במרחב שוק מחנה יהודה היקר לכל תושבי ירושלים".

בעיריית ירושלים לא מוותרים: ״שוקלים את החלופות השונות להמשך קידום התכנית״

תגובת העירייה: ״עיריית ירושלים באמצעות חברת עדן, הציגה את תכנית חניון עיני במטרה לשפר את עומסי התנועה בשוק מחנה יהודה ולהנגיש אותו בצורה טובה יותר, וכן לשפר את פינוי האשפה בשוק באמצעות מערכת מתקדמת לפינוי אשפה, הן עבור הגעת הספקים והן עבור המבקרים בו. גם וועדות שונות אשר בחנו את התכנית בשלביה השונים אישרו את הצורך והנחיצות בחניון מעין זה לרווחת הסוחרים והקונים בשוק. גם הועדה המקומית ובאופן מיוחד ועדת הערר אישרו את הצורך והנחיצות וזאת בניגוד גמור לעמדת המתנגדיםאנו לומדים את החלטת ועדת הערר ושוקלים את החלופות השונות להמשך קידום התכנית.