כחלון. צילום: אלכס קולומויסקי

משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמו השבוע מכרז חדש לבניית 603 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה (רכס שועפאט) במסגרת 'מחיר למשתכן'. זוהי אחת התוכניות הראשונות בעיר במסגרת תוכנית הדגל של שר אוצר משה כחלון להורדת מחירי הדיור.

התוכנית מציעה בנייה רוויה עם חזית מסחרית. המכרז מחולק לחמישה מתחמים שונים בשכונה, עם חוזה חכירה ישיר (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנה עם אופציה להארכה לפרק זמן נוסף של עוד 98 שנה.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר לבניית מ"ר דירתי עבור הדירות שיימכרו במחיר למשתכן. היות שכך, המחיר המרבי למ"ר דירתי וגובה הערבות לקיום ההצעה יפורסמו בחוברת המכרז עצמה. התמורה המופחתת שישלם הקבלן הזוכה לרמ"י עבור הקרקע תפורסם אף היא בחוברת המכרז. בנוסף יחויבו הקבלן או קבוצת הרכישה שיזכו במכרז לשלם לרשות מקרקעי ישראל הוצאות פיתוח וכן ואגרות והיטלים לעיריית ירושלים, לתאגיד המים הגיחון וכדומה.

את חוברת המכרז עצמה יהיה אפשר לקבל או להוריד מהאינטרנט ללא תמורה החל מ־16 בספטמבר. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ל־22 באוקטובר, כשלכל הצעה יש לצרף פיקדון בערבות. הצעה שתצורף לה המחאה בנקאית תיפסל על הסף.

ירושלים היתה עד כה בשולי מיזם מחיר למשתכן וכמעט ולא נערכו בה הגרלות של דירות לזכאים. גם כשכבר פורסם בה בחודש דצמבר האחרון מכרז במסגרת זאת, היקפו היה קטן בהרבה מהביקוש. במיזם אז הוצעו 245 יחידות דיור ולהגרלה נרשמו 5,478 זכאים, כך שההשפעה על מחירי הדיור בעיר היתה זניחה.

עכשיו, נוסף על רמת שלמה, צפוי להיכנס לתוכנית גם מתחם מורדות ארנונה, שהיה תקוע תקופה ארוכה עקב מחלוקות בין העירייה לרמ"י על עלויות הפיתוח. שם כבר יהיה מדובר בסדרי גודל משמעותיים בהרבה של כאלף דירות מתוך 1,980 יחידות שמתוכננות להבינות בשכונה החדשה.