מגדלי 'הדסה הקטנה'. הדמיה: חברת 'דירה להשכיר'

האם בניית מאות הדירות להשכרה בפרויקט המהפכני ב'הדסה הקטנה' עומדת להתעכב? אם הדבר תלוי במינהל יובלים התשובה חיובית. במינהל טוענים כי העבודות עלולות להביא לסגירת המתנ"ס הוותיק 'פיליפ ליאון'.

המינהל הקהילתי מייצג את קרית יובל, עיר גנים וקרית מנחם. לאחרונה הוא הגיש ערר לוועדת הערר המחוזית על ידי עורך הדין רפי אטינגר, נגד הוצאת היתרי חפירה ובנייה למתחם הדסה הקטנה. מדובר בתוכנית להקים ארבעה מגדלי מגורים של 18 קומות להשכרה לטווח רחוק, שמקדמת החברה הממשלתית 'דירה להשכיר'. בסך הכול יכלול הפרויקט כ־450 יחידות דיור.

המינהל הקהילתי טוען בערר כי לנוכח היעדר פרסום כחוק הם כלל לא ידעו על הוצאת ההיתרים וכי העבודות במקום יהרסו את מגרש החניה ואת מגרש הספורט של המתנ"ס, שנמצא בסמוך ולמעשה יחייבו את סגירתו לאלתר. ההסבר שלהם: ללא חניה וללא רחבת מכבי אש ומקומות חניה לנכים הם יאבדו את  רשיון העסק וממילא לא יוכלו לקיים שם פעילות.

בערר נטען כי בסוף יולי, כאשר נודע להם על הוצאת ההיתרים, נעשתה פנייה לעירייה בניסיון לעצור את ההליך ולחלופין לאתר מגרשים חלופיים. בין השאר נערכה גם פגישה של מנהלי המינהל ובאי כוחם עם מנהל אגף מבני הציבור בעירייה, אך המגרשים שהוצאו בעייתיים לטענתם, מה גם שבכל מקרה יידרש פרק זמן להכשרתם לייעודם החדש. כך שבכל אופן התביעה לעצור את העבודות נותרת בעינה.

בערר מציין המינהל הקהילתי כי הוא מברך על עצם היוזמה לבנות לצעירים להשכרה לטווח רחוק וכי מדובר במיזם ראוי, אך יש לפעול לאלתר לכך שהמיזם לא יפגע בפעילות הקיימת של המתנ"ס הקיים.

העירייה: "במסגרת פיתוח מתחם 'הדסה הקטנה' נדרש היזם להקים בסמוך מגרש חניה חלופי של 70 מקומות לפחות וכן מגרש ספורט. הצדדים בשיח מתקדם להסדרת מחויבות היזם וסוכם כי לא תהיה פגיעה במצב הקיים עד להעמדת החלופות".