ניקוס ורטיס. צילום: רון ירקוני '

ורטיס במחנה יהודה. צילום: בן טרייבץ