המרכז המסחרי בגבעה הצרפתית. הדמיה: משרד אדריכלים "גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים"

אושרה להפקדה: עיריית ירושלים תחדש את המרכז המסחרי בשכונת הגבעה הצרפתית

הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעירייה אישרה השבוע להפקדה בוועדה המחוזית את תכנית חידוש המרכז המסחרי בשכונת הגבעה הצרפתית. כיום המרכז בנוי משתי קומות בלבד תוך ניצול חלקי של הקרקע, באופן מיושן ועם בעיות נגישות, ועל כן אינו נותן מענה מספק לצורכי השכונה כמצופה מעוגן מרכזי-מסחרי. התכנית כאמור אושרה להפקדה בוועדה המחוזית.

תכנית חידוש המרכז המסחרי מציעה הריסה של הבינוי הקיים והקמת מתחם בעירוב שימושים הכולל: פיתוח כיכר עירונית רחבת היקף כלפי רחוב ההגנה,קביעת שימושי מסחר במפלס הכיכר וכלפי הרחובות, תוספת שטחים בנויים לצורכי ציבור, הקמה של 5 מבנים שקומותיהם העליונות ישמשו למגורים - שניים בני 12 קומות, שניים בני 18 קומות ומבנה נוסף בן 8 קומות - סה"כ 213 יחידות דיור.

המרכז המסחרי בגבעה הצרפתית. הדמיה: משרד אדריכלים "גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים"

שטח התכנית הינו כ- 11 דונם. כמו כן, התכנית מציעה חיבור חשוב להולכי רגל בין רחובות ההגנה ובר-כוכבא דרך הפרויקט באמצעות רצף של שטחים פתוחים ומרפסת תצפית לנוף.

התכנית כוללת שטחים בבעלות רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), בבעלות עירונית ובבעלות פרטית, ומקודמת על-ידי  חברת אזורים. עורכי התכנית הם משרד האדריכלים "גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים".

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "המרכז המסחרי בשכונת הגבעה הצרפתית הינו עוגן מרכזי בה ומהווה מוקד שוקק חיים לתושבים ולבעלי העסקים. חידושו יכלול שדרוג פיזי לצד תמיכה בפעילות העסקית והקהילתית במגוון דרכים, למען תושבי השכונה והעסקים הפועלים בה. תושבי הגבעה הצרפתית וכל תושבי העיר – שנתחדש".