גילה. ה'איים' ייסגרו. צילום: יואב דודקביץ'

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה תוכנית שלד חדשה לגילה שתכלול את עיבוי השכונה וחיבור השטחים החדשים לשכונה הקיימת. על פי התוכנית החדשה נקבעו אזורים לבנייה למגורים משולבים במבני ציבור, במטרה ליצור רצף של בנייה. כך גם ישתנה המצב הנוכחי בשכונה, שבו יש בה מעין איים מבודדים של מבני מגורים בלבד.

הבנייה המשולבת תכלול גם מסחר ותעסוקה ופיתוח של שטחי ציבור לאורך כביש 60. אימוץ היוזמה כתוכנית אב נועד לאפשר בשלב הבא להגיש תוכניות מפורטות לבנייה באזור שעליו היא חלה.

לפי התנאים שאושרו השבוע, תוכניות מפורטות לבנייה בשטחים החדשים יהיו בשטח מינימלי של 30 דונם לפחות ויכללו גם הפרשה משמעותית לצורכי ציבור. עוד נקבע כי תתאפשר הגשת תוכנית צמודת דופן לאזור בינוי שכבר אושר, כדי לממש את רצף הבינוי המוצע כמדיניות למתחם כולו.

לפי התוכנית הזאת, על ציר רוזמרין, שבו תחלוף הרכבת הקלה, יתאפשר לבנות עד לגובה של 30 קומות. צפיפות הבנייה תנוע בין 26 יחידות דיור לדונם במתחמים הקטנים, שבהם הבנייה תהיה נמוכה יחסית, עד 55.7 יחידות לדונם במגדלים לאורך צירי הרכבת הקלה. הגודל הממוצע של הדירות יעמוד על 110 מ"ר ליחידת מגורים.

במתחם יש גם מבנים היסטוריים שהוקמו עוד בימים שבהם השטח היה בשליטה ירדנית, לפני 1967. הוועדה קבעה כי לפני הכנת תוכנית מפורטת יש לקבל את חוות הדעת של מחלקת השימור העירונית בנוגע למבנים הללו.

הבנייה לאורך כביש 60 תהיה מרוחקת ככל האפשר מהציר הראשי ותאושר רק לאחר שייבנה במקום קיר אקוסטי. כמו כן יוקם חיץ ירוק ותינתן הרשאה לפיתוח טיילת, בתיאום עם היועצת האקולוגית של הוועדה.