הבריכה במרכז הקהילתי בארמון הנציב. צילום: ליהי שי שקלרניק

התבקש לשלם כפול, תבע ועכשיו יפוצה: תושב מזרח העיר שעתר נגד החלטת המינהל הקהילתי בארמון הנציב שדרש כי תושב מחוץ לשכונה ישלם כפול עבור מנוי, הסתיים לאחרונה בפיצוי כספי. הסכום: 10 אלף שקלים לעותר, והוצאות משפט לטובת ב"כ העותר על סך 50 אלף שקלים.

בפסק דין שניתן בסוגיה קבע השופט: "ניתן לומר, במלוא הזהירות, כי מעיון בתשובות שהגישו המשיבים על צרופותיהן, עולה ספק של ממש אם המשיבים סיפקו תשתית או הסברים מניחים את הדעת לפער הבולט שהיה, בעת הגשת הבקשה, בין התעריפים שנגבו ממי שהם תושבי השכונה בה מצוי מרכז הספורט, ובין מי שאינם תושביה".

בעקבות הגשת העתירה שינה המנהל את ההנחיות והשווה את העלות בפני כל המבקשים להירשם למתחם הספורט. בעקבות שינוי מדיניות זו בית המשפט לא דן בטענה לאפליה אך פסק כי העותר, תושב מזרח העיר יפוצה בסך 10 אלפים שקלים ולעורך דינו ישולמו 50 אלף שקלים שכר טרחה.

כזכור, נגד המנהל הוגשה עתירה מינהלית ייצוגית נגד עיריית ירושלים ומינהל קהילתי ארמון הנציב על סך 800 מיליון שקלים. העותר טען כי מרכז הספורט החדש שנחנך מפלה בין התושבים המתגוררים בסמוך לשכונה, ובפרט התושבים הערבי.

כמו כן טען עו"ד אסף בוטח כי קיימים מחירים שונים עבור תושבי השכונה ושאר תושבי העיר. עלותו של כרטיס שכונתי המיועד לתושבי השכונה עומד על סך של 3,200 שקלים לשנה, בעוד חבר המבקש להירשם למתקן ואינו תושב השכונה ייאלץ להיפרד מתשלום כפול של 6,000 שקלים לשנה.