הרחוב צר מלהכיל. השיפוצים בדרך הפטריארכיה הארמנית | צילום: יואב דודקביץ'

בשבוע שעבר נסגר רחוב הפטריארכיה הארמנית בעיר העתיקה הרמטית לתנועת כלי רכב. זאת במסגרת ביצוע העבודות במקטע האחרון במסגרת פרויקט הפיתוח והשדרוג של התשתיות ברחוב. אך מתברר שהתוכניות בפרויקט, שהושקעו בו כ־30 מיליון שקל, לא הביאו בחשבון את מגבלות רוחבו של הרחוב, והתוצאה היא שהדרך החדשה תהיה צרה מדי עבור כלי רכב והולכי הרגל. 

בנוסף לכך החלו להכשיר מפרצי חניה למיניבוסים בקטע שבין שער ציון לחניון הדרומי של תושבי הרובע. המדרכות והמפרצים החדשים נוגסים באופן משמעותי במרחב הנותר לתנועה דו־סטרית של כלי רכב בקטע המדובר, עד כדי כך שבפועל לא יתאפשר מעבר לשני רכבים החולפים זה על פני זה.

תושבי הרובע, שעבורם מקטעים אלה הם עורק גישה יחיד לביתם, זועמים ודורשים מהעירייה לפרק את מה שנעשה במקטעים אלה ולהתאימם לרוחב הנדרש. אחד מחברי ועד התושבים: "עם כל הכוונות הטובות לשדרוג, יש צורך לחשוב גם באופן פרקטי. אם עד כה נאלצנו להילחם בעירייה על כוונתה לרצף את המקטעים באבנים גסות, שבפועל מזיקות לכלי רכב ואינן נוחות להליכה - כפי שעשתה בכיכר של שער יפו, עכשיו גם גילינו שתוכניות השדרוג אינן מתאימות למצב בשטח וביצוען יפגע קשות במרקם החיים של התושבים, וכמובן הן עלולות לסכן את העוברים ושבים שם".

מהעירייה נמסר: "הפרויקט מלווה לכל אורכו בהליך שיתוף ציבור וקהילה. תכנית הפרויקט אושרה במתכונתה הנוכחית על ידי נציגות הרובע בנוסף למהנדס מטעמם.

"יצוין כי עם תחילת העבודות במקום העלו התושבים דרישות נוספות שנענו על ידינו ונבחנו מקצועית בשנית. לאחר הבדיקה הנוספת הוחלט להמשיך על בסיס התוכנית המקורית שאושרה בהתאם למגבלות השטח הקיימות, על מנת להקל ככל הניתן על חיי התושבים ומשתמשי הדרך במהלך העבודות".