הכביש להר חומה. צילומים: שלומי כהן

האגף לתכנון עיר בעיריית ירושלים מקדם בימים אלו תכנית להקמת כביש גישה חדש לשכונת הר חומה. כיום הגישה לשכנה נעשית באמצעות כביש אחד, דבר היוצר פקקים ועומסים תנועה כבדים לבאים והיוצאים מהשכונה.

לפני כשבוע אישר מנהל התכנון הזרמת 250,380 שקלים לטובת הכנת תכנית מתאר להקמת הכביש החדש, על פי המוצע הדרך החדשה תחבר בין מפגש רחובות אריה ורשבסקי שמואל מאיר אל כביש מעלה נחל דרגה.

שכונת הר חומה, ממוקמת בדרום מזרח ירושלים ונכון לשנת 2017 מונה כ- 21,500 אלף תושבים בשנים האחרונות בעקבות קצב צמיחת השכונה, פקקים התנועה בכביש היחיד המוביל אל השכונה הלכו והתגברו. בחודש אוקטובר 2018 בנתה עיריית ירושלים בשיתוף משרד השיכון צומת שכולל שלושה רמזורים חדשים, הרחבת כבישים, הקמת איי תנועה, פעולות האמורות לתת מענה לטווח הנראה לעיין אך לא פתרון.

כך נראה הצומת בהר חומה לפני. צילום: אסף אסלן

דלית גהן, פעילה חברתית ומועמדת בבחירות למינהל הקהילתי: "מזה שנים רבות תושבי הר חומה סובלים מעומסי תנועה על בסיס יומי. כעת, אין פקקים בעקבות הצומת החדש ובזכות לחץ התושבים, העירייה ומשרד השיכון ולהם התודות. אך עדיין התושבים זקוקים ליציאה נוספת בגלל עומס המגיע מהיישובים הסמוכים ובגלל שאושרו בניות נוספות בשכונה".

הכביש החדש להר חומהמעיריית ירושלים נמסר: "ההצעה הזוכה לקידום הליך תכנון תב"ע אושרה בוועדה למסירת עבודות בשבוע שעבר. טרם נחתם חוזה עם האדריכל הזוכה. אורך קידום תב"ע הינו כשנתיים".