העבודות במשכנות האומה. צילום: רפי קוץ

האם אנו צפויים בקרוב למחאה נוספת של תושבי משכנות האומה? בשבוע שעבר אישרו חברי מועצת העיר את הפיכתו של חניון האוטובוסים הזמני בבית החייל לחניון קבע.

מדובר על "אישור נספח להסכם שער העיר בין משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים למימוש תכנית הכניסה לעיר". בנספח לבקשה, מופיע ההסכם המלא אשר נחתם ב־2014.

תחת הסעיף חניון ומסוף במתחם בית החייל נרשם כי "הצדדים מסכימים כי יקודם מסוף, אשר יכלול תחנת קצה ומבנה נהגים על שטח בגודל 4.5 דונם בסמוך לבית החייל. המסוף יופעל בשני שלבים: בתחילה, עד לאישור התכנית, יופעל מסוף זמני בשימוש חורג. בהמשך, לאחר ובכפוף לקבלת אישור מוסדות התכנון, יופעל המסוף במתקן תחבורתי קבוע. משרד התחבורה ועיריית ירושלים יפעלו לשינוי התכנית ולהקמת המסוף הקבוע".

כזכור, בחודש אפריל 2018 קיבל בית המשפט המחוזי עתירה מנהלית שהגישו 34 הורים מגני הילדים הסמוכים לחניון. על פי העתירה, העירייה לא ביצעה תסקיר בדבר זיהום האוויר הצפוי מהפעלת החניון. בהחלטתו, קבע השופט אברהם רובין כי הוא השתכנע כי עלול להיגרם לילדים נזק חמור.

בתגובה המשיכה אז העירייה לטעון כי מדובר בחניון זמני. "חוות הדעת שבוצעה היא בהתאם לקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה וקובעת באופן ברור וחד משמעי כי הפעלת חניון האוטובוסים הזמני עומדת בכל תקני איכות האוויר".

מהעירייה נמסר בתגובה: "בישיבת המועצה אושר חניון עתידי, תת־קרקעי שמיועד לאוטובוסים חשמליים בלבד".