כאן ייבנו המכללות. הדמיה: אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון

לצורך הקמת מכללות צה"ל, שאושרה בתחילת השבוע שעבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, יידרשו להיעקר מרבית העצים הגדלים במתחם. בסקר עצים שנערך לצורך העניין מופו 774 עצים. על פי הנוסחה העדכנית לפיצוי, שנכנסה לתוקף בספטמבר האחרון, יגיע סך הפיצוי להקף של כמיליון שקל, כך עודכנה הוועדה המחוזית

על מקימי הפרויקט תוטל בשל כך החובה לרכוש עצים בוגרים מכמה מינים מוגדרים בסכום של מיליון שקל ולדאוג לשתילתם. בשלב הראשון יינטעו העצים החדשים בתוך שטח התוכנית והשאר יפוזרו בהמשך בכל השכונות מסביב לה.

ביום ראשון השבוע אישרה ועדת המשנה המחוזית להתנגדויות את תוכנית המכללות וקבעה כי שטחן יצומצם לטובת הרחבה של השטח הציבורי הפתוח. בנוסף צה"ל מתכנן לבנות מתקן ביטחוני עצום בגודל של 20 אלף מ"ר . עוד לפני כן נמסר לוועדה סקר העצים, והוא נלקח בחשבון בהחלטתה. על פי הסקר עולה כי מרבית העצים במתחם הם מזן אורן ירושלמי וכי מדובר בשתילות של קק"ל. לכל עץ ניתן ניקוד לפי גודלו, בריאותו ויחודיותו ולאחר מכן 'קללו את הניקוד לצורך קביעת הפיצוי הכולל.

במקרה המדובר הערכים שנמדדו הם ברובם ככולם לעצים ללא יחוד משמעותי.