תושבי משכנות האומה. צילום: רפי קוץ

ניצחון זמני לתושבי שכונת משכנות האומה: עיריית ירושלים הודיעה לבית המשפט המחוזי כי היא מקבלת את הצעתו ותחדול מהמשך ביצוע העבודות להקמת חניון אוטובוסים תפעולי כפי שהתקיימו עד עתה .

"העירייה שקלה היטב את הצעת בית המשפט הנכבד, ובלב כבד היא נעתרת לה ומודיעה כי בכוונתה לפעול בדרך משפטית אחרת לשם פתיחתו של חניון האוטובוסים ברחוב היכל המשפט".

כאמור, המסגרת החוקית לביצוע העבודות במקום נעשו לאחר שהעירייה הוציאה צו מיוחד המסמיך אותה לתפוס את החניון ולהתחיל בביצוע עבודות בנייה ופיתוח במקום. בית המשפט מתח ביקורת לגבי חוקיות מהלך זה, והציע כי אם העירייה מעוניינת לבצע במקום עבודות פיתוח להקמת חניון תפעולי ראוי שהדבר יעשה במסגרת הליך תכנון ובניה.

״לנוכח כלל האמור, והעובדה שהעירייה סבורה כי לא נפל כל פגם בפעולתה המשפטית, שכן חוק מגרשים ריקים מאפשר הן מלשונו הפשוטה והן ממהותו הציבורית, את פתיחת חניון האוטובוסים באמצעות צו חניה, וכן האישורים שהתקבלו על ידי המשרד להגנת הסביבה מאפשרים פעולה זו, והעובדה כי העירייה נענית להצעת בית המשפט הנכבד, מבקשת העירייה כי שני הערעורים המונחים בפני בית המשפט – יימחקו, ללא צו להוצאות", נכתב בכתב התשובה .

יו"ר מינהל קהילתי לב העיר, ד"ר אופיר לנג שליווה את תושבי השכונה במאבק: "אנו מברכים על ההישג של שכונת משכנות האומה. לאור פסילת השימוש בצו שעשתה העירייה להכשרת חניון האוטובוסים תפעולי בשכונה והתחייבות העירייה לפנות להליך תכנון סדור, כמקובל וכמתחייב על פי חוק, אנו מוצאים בכך פתח והזדמנות לקידום דיאלוג בין העירייה לתושבים במטרה לבחון חלופות אחרות שלא תפגענה באיכות חייהם ובריאותם של תושבי וילדי השכונה".