כאן ייבנו המכללות. הדמיה: אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון

עתירה נוספת למחוזי: ועד השכונות עין כרם, המוביל את המאבק נגד הקמת מכללות צה"ל במורדות השכונה, עתר לבית המשפט המחוזי בבקשה שיורה ליו"ר הוועדה המחוזית לתת לתושבי השכונה אפשרות ערר על עצם אישור התוכנית למעוצה הארצית לתכנון ובנייה.

העותרים המיוצגים על ידי עו"ד יובל גלאון ושלי לב שרמן ממשרד שביט בר און גלאון צין ויתקון ושות', טוענים כי בהחלטת הוועדה המחוזית לא ניתן לתושבים אפשרות להגיש ערר לערכאה גבוה יותר: "נגועה בשיקול זר הלוקה במשוא פנים ובהיעדר הנמקה של יו"ר הוועדה המחוזית, לדחות את בקשת העותרים ולהגיש ערר למועצה הארצית על החלטת הוועדה המחוזית לאשר את התוכנית להקמת מכללות צה"ל בעין כרם", נכתב בעתירה.

בבסיס העתירה טוען ועד השכונה כי "המכללות" שמבקש משרד הביטחון וצה"ל להקים באזור הן רק כיסוי לייעוד האמיתי – הקמת מתחם ביטחוני בשטח של כ־20 אלף מ"ר.

"בהיקש לענייננו, מבקשים העותרים לדון בנזקי המתקן, שנגלה בתכנית זו אחר הפקדתה, אך הוועדה המחוזית כשלה מלדון בהם – ובשל כך מבקשים הם להביא את דבריהם בפני הערכאה התכנונית העליונה".

בנוסף, טוענים העותרים כי יו"ר הועדה המחוזית לא דן בטענותיהם "בלב פתוח ובנפש חפצה" וכי מתקבל הרושם שהייעוד המקורי של התוכנית הוסתר מתושבי השכונה - שיקול המחייב הגשת ערר למועצה הארצית. 

"לפנינו תכנית אזרחית רגילה להקמת מכללות צה"ל – מתקן אקדמי ברובו המכריע – אשר "הולבשה" מחלצות ולמ"ב באופן שבו לפתע נוסף לה שטח המגיע כדי 20 אלף מ"ר, שטח שלא הופיע בגרסאות קודמות של התכנית להקמת המכללות ומהותו לא הוסברה בדיון לאישור ההפקדה, ואשר לפתע במהלך הדיון בהתנגדויות מטרתו האמתית התגלתה כמתקן מבצעי לשעת חירום".

בחודש פברואר האחרון אושרה בניית מתחם מכללות צה"ל במורדות עין כרם. כמו כן, מעיון בתוכניות שהוגשו בסוף השבוע לראשונה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה עולה כי באותה הזדמנות יוקם במקום מתקן ביטחוני נוסף בהיקף גדול של כ־20 אלף מ"ר.