מבנה נייד בגן חרדי בעיר. צילום: שלומי כהן

שינוי מדיניות? אחרי שבשנים האחרונות העירייה פעלה להפחית את השימוש במבנים ניידים (מנ"דים) במוסדות ציבור, היא עומדת כעת להפוך את המגמה מהיסוד. בקרוב היא תבקש מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר הצבת מנ"דים בכל רחבי שכונת רמות לשימוש הקהילות החרדיות החיות בה. הצורך הדחוף בקרוואנים נוצר לאחר שבמשך חודשים ארוכים לא אושרו הקצאות למבני ציבור, בגלל הבחירות המקומיות.

בשנים האחרונות רמות הולכת ומתחרדת, כשיותר ויותר משפחות מהמגזר נוהרות לשכונה הבורגנית בצפון העיר. למרות כניסתם של מאות חרדים לשכונה, כמעט שלא ניתנו בתקופה הזאת הקצאות למבני דת, דבר שיצר בה מצוקת בתי כנסת.

המצב הזה הוביל את נציגי המגזר בעירייה לחפש פתרון חלופי מהיר וזמני לכל אותם בתי כנסת, מקוואות, גני ילדים ומבני תרבות חסרים. גורם בכיכר ספרא מציין שבימים אלה החל הליך מזורז לאישור מבני קבע חדשים ברמות לשימושן של הקהילות החרדיות החדשות. אך עד שהבנייה תסתיים יעברו ככל הנראה בין שלוש לארבע שנים, ובינתיים דרוש פתרון זמני.

בשבוע שעבר הגיעו חברי המועצה אליעזר ראוכברגר, חיים כהן וישראל קלרמן לסיור בשכונה, יחד עם התובע העירוני חיים נרגסי, כדי להתרשם מקרוב מהצרכים של הקהילות הללו. בסיור נקבע כי חברי המועצה יכינו רשימה של המבנים הנדרשים כדי למלא את צורכי הקהילה החרדית בשכונה, והם יחולקו בשווה בין האשכנזים והספרדים. הצבת המבנים הללו מותנית כאמור באישור הוועדה המקומית.

העירייה: "מדובר בסיור ראשוני בלבד שנועד לאתר חלופות למיקומים זמניים של בתי כנסת, שיוצבו רק לאחר הוצאת היתר בנייה והיתר שימוש חורג כדין. חשוב לציין כי ייעשה תיאום בנושא עם המינהל הקהילתי ועם גורמים נוספים, ותוגש בקשה לוועדה המקומית. הוועדה היא זו שתחליט אם והיכן יוצבו בתי הכנסת הזמניים".