קדיש לוז. חניון אטובוסים | צילום: שלומי כהן

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה הקמת חניון אוטובוסים על מגרש של כדונם ברחוב קדיש לוז ברמת שרת.

אף שמדובר בחניון רחב יחסית, חברי הוועדה קבעו מספר הגבלות כדי שלא לפגוע יתר על המידה בשגרת החיים של תושבי השכונה. כך נקבע כי השימושים המותרים בחניון יוגבלו, לא תותר חניית לילה, וכל פעולה של אחזקה, רחצה ותדלוק לא תיעשה בשטח זה.

המטרה היא להפחית את הרעשים ולהקטין את היקף הפעילות במתחם פרט למטרה הראשונית שאליה הוא נועד: מקום לחניית אוטובוסים. עם זאת נראה כי צפויות התנגדויות לצעד הלא ממש שגרתי של הקמת חניון אוטובוסים לא הרחק מבתי התושבים. צעד דומה נעשה מול פרויקט 'משכנות האומה', וגם הוא כולל חניון לא הרחק מאזור מגורים.