חניון בית החייל. צילום: אופיר לפלר

בניגוד לתסקירים סביבתיים שמצביעים על סיכון בריאות תושבי משכנות האומה בהקמת החניונים בשכונה, חוות דעת שבוצעה על ידי חברת 'אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה' מצביעה על איכות אוויר תקינה.

על פי חוות הדעת איכות אויר תקינה ואינה חורגת מהקריטריונים של המשרד להגנת הסביבה עם הפעלת חניון התחבורה הציבורית הזמני, בו צפויים לפעול 29 אוטובוסים העומדים בתקן איכות הסביבה האירופי –Euro5 ו-Euro6.

בהרצות המודל כחלק מחוות הדעת הסביבתית נלקחו בחשבון התנעה קרה וסיבובי סרק בעת עמידת האוטובוסים בשעות 5-7 בבוקר באזור גן הילדים, ועל פי הם לא נמצאו חריגות במזהמים הן עבור ערכי הסביבה והן עבור ערכי היעד.

"ניר ברקת מרעיל את הבריאות שלנו". השלטים שנתלו נגד ברקת. צילום: יעקב ארמן

בשבוע שעבר, הפגינו עשרות תושבי משכנות האומה נגד הקמת החניונים בשכונה. התושבים טוענים כי העירייה פועלת בחיפזון להכשיר כעת שני חניוני אוטובוסים תפעוליים, אחד בשדרות שז"ר והשני במקום חניון בית החייל, בניגוד להחלטות שהיא קיבלה בוועדות העירוניות לתכנון ובנייה, וכן בניגוד לתסקירים סביבתיים שמצביעים על סיכון בריאות התושבים וגני הילדים ובניגוד להנחיית משרד הבריאות שהורה להפסיק את העבודות.

גיל רייכמן, ממונה האגף לאיכות הסביבה בעירייה: "אחרי הבדיקה מצאנו לנכון באגף איכות הסביבה לאשר את מסקנותיה. אנו ממשיכים להבטיח את איכות חייהם ובריאותם של התושבים וילדי הגנים בסביבת פעילות החניון".

חניון בית החייל שבעברו היה חניון כורכר ליותר ממאה רכבים פרטיים, מוסב בחודשים האחרונים לחניון תחבורה ציבורית זמני אשר תפקידו יהיה לתמוך את הפעלת מערך התחבורה הציבורית באזור הכניסה לעיר בטווח הקרוב, זאת לצד הוצאת למעלה מ-250 אוטובוסים מהאזור והעברתם לחניון ייעודי בצפון העיר.