העבודות במשכנות האומה. צילום: רפי קוץ

עיריית ירושלים פנתה בסוף השבוע לבית המשפט המחוזי בעיר בבקשה דחופה לביטול הצו להפסקת העבודה על חניון בית החייל. הטענה המרכזית: הורי הילדים הלומדים במקום הטעו את בית המשפט כשטענו כי העבודות עשויות לגרום לנזקים בריאותיים. לפני כשבועיים, כפי שפורסם לראשונה במיינט ירושלים, הוציא בית המשפט המחוזי צו ביניים המורה על הפסקת עבודות בחניון. השופט החליט להוציא את הצו לאחר שנחשף למכתב של ראשת שירותי הבריאות במשרד הבריאות, ד"ר רבקה שפר, שלפיו עלול להיגרם נזק חמור לילדים אם לא יינתן צו ארעי

בסוף השבוע הגישה עיריית ירושלים את תשובתה לבית המשפט, שבה היא מבקשת את ביטולו של הצו. בבקשתה מציינת העירייה כי כל עיכוב גורם נזק הן לעירייה והן לציבור התושבים וכי העבודות עצמן אין בהן כדי לגרום נזק לילדים, ודאי שלא נזק חמור

העירייה טוענת כי הורי הילדים הטעו את בית המשפט עם הגשת מכתבה של ד"ר שפר, שבו נכתב כי לא קיים עדיין מסמך סביבתי המאפשר הערכה של זיהום האוויר בסביבה הסמוכה לחניון המתוכנן. לטענתם, ההורים והתושבים נחשפו למסמך ולתוצאותיו בישיבה יזומה שהתקיימה במשרדי מינהלת החינוך, טענה שההורים והתושבים מכחישים בפני "ידיעות ירושלים". 

אל הבקשה מצרפת העירייה מספר נספחים ובהם מסמך סביבתי שהזמינו כבר בחודש שעבר שבוחן את איכות האוויר הצפויה במקום, מסמך שלטענתם נחשף בפני העותרים לפני הגשת העתירה

אלא שעיון במסמך המצורף מעלה סימני שאלה מרכזיים. ראשית, בעוד במסמך נכתב כי המרחק בין החניון לגנים עומד על 30-25 מטר, בפועל לא יותר מכביש צר מפריד ביניהם.  בנוסף, המלצות הבדיקה, כפי שהועברו לעירייה, הן לוודא כי עם הפעלת החניון לא יעמדו האוטובוסים בשעות הבוקר המוקדמות עם מנוע דולק מעבר לשלוש דקות, דבר שקשה לפקח עליו.

שאלה נוספת היא מדוע החליטו בכיכר ספרא להשמיט ממכתב רשמי שנשלח למשרד הבריאות את ההבטחה לחלוק את ממצאי הבדיקה עם התושבים

במכתב התשובה מטעם עיריית ירושלים, שגם צורף לעתירה, הובא לידיעת ד"ר שפר כי מתנהלות בדיקות איכות סביבה מקיפות במקום. את המכתב סיים מנהל המחלקה לאיכות הסביבה בכיכר ספרא בהבטחה להמשך עבודה בשיתוף פעולה חיובי עם מחלקתה של ד"ר שפר, כפי שנעשה מזה שנים

אלא של"ידיעות ירושלים" הגיע נוסח מקדים של מכתב זה, שנחתם גם הוא בידי מנהל המחלקה, שבו הוא מסיים את דבריו בהבטחה לחלוק את תוצאות הבדיקה עם משרד הבריאות והתושבים ולהוציא מסקנות משותפות.

העירייה: "הטענות אינן נכונות. הרצות מודל חוות הדעת נערכו לפי שטחו המתוכנן הממשי והמדויק של החניון ולא על פי הערכות. חוות הדעת קובעת באופן ברור כי לא נמצאה כל חריגה במדדי איכות האוויר על פי המשרד להגנת הסביבה". בתגובה לשוני בנוסח המכתבים: "השורה המדוברת בטיוטה לא נכללה במכתב הרשמי כיוון שלא היה צורך בכתיבתה. העיריה פעלה כפי שהצהירה וחלקה עם התושבים והגורמים הרלוונטיים את הבדיקות".